innerftlogo
  • Twitter
  • facebook
  • LinkedIn
  • youtube

Peliala - eSport

ala_pelilinja (1).jpg

Peliteknologian linja     I     Visuaalisen pelisuunnittelun linja     I    eSport 

Haluatko opiskella pelinkehittämistä innostavassa ympäristössä tai keskittyä elektroniseen urheiluun lukuvuoden mittaisen valmennusohjelman avulla? Ahlmanin Oriveden Opisto järjestää monipuolista koulutusta pelialalta Tampereella.

Voit opiskella peliteknologiaa, visuaalista pelisuunnittelua tai kehittää osaamistasi ainutlaatuisella eSport-linjalla. Jos kiinnostuksen kohteenasi on pelinkehittäminen, voit valita peliteknologian linjan, jossa opiskellaan yleisimpien pelialustojen käyttöä sekä opetellaan koodausta tai valita pelien taiteelliseen puoleen keskittyvän visuaalisen pelisuunnittelun opintolinjan. Suuntautumisvaihtoehtojen mukaisen opetuksen lisäksi toteutetaan linjojen yhteisiä projekteja, joissa rakennetaan toimivia pelejä. Opetus lähtee alkeista ja opintolinjat toimivatkin ensimmäisenä kosketuspintana pelialalle. Lukuvuoden aikana tutustutaan myös pelialan yrityksiin ja tapahtumiin. Linjat antavat valmiudet hakeutua pelialan ammatilliseen koulutukseen.

eSport-linja tarjoaa elektronisesta urheilusta kiinnostuneille mahdollisuuden keskittyä täysipäiväisesti itsensä kehittämiseen vastaavasti kuin urheiluopistoissa voi harjoitella perinteisiä urheilulajeja. Osana linjan opetussuunnitelmaa on myös perinteisestä urheilusta tutut metodit. Lukuvuoden aikana keskitytään SEUL:in sääntöjen mukaiseen pelaamisen ja osallistutaan turnauksiin.

Peliteknologian linja

Linjalla keskitytään pelinkehittämisen teknologiseen puoleen, kuten koodauksen opiskelemiseen ja opetellaan keskeisimpien pelinkehitysalustojen käyttöä. Vuoden aikana ohjelmistoista tutuksi käyvät niin Unity kuin Construct 2. Linjalla opetus lähtee perusteista ja vuoden aikana osaamista syvennetään yhteisillä peliprojekteilla visuaalisen pelisuunnittelun linjan kanssa. Lukuvuoden aikana kehitettään toimivia pelejä ja opitaan toimimaan pelinkehitystiimissä eri rooleissa. 

Opinnot sisältävät myös pelihistoriaa, yrittäjyysopintoja sekä osallistumista pelialan tapahtumiin. Opetussuunnitelmassa on myös yhteistä opetusta kuvataiteen, musiikin ja kirjoittamisen linjojen kanssa.

Yritysvierailulla sinulle tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua pelitalojen kanssa. Opinnot on tarkoitettu yli 18 vuotiaille alasta kiinnostuneille. Opinnot toimivat valmentavina opintoina esimerkiksi pelialan ammattikorkeakouluopintoihin.

Visuaalisen pelisuunnittelun linja

Linjalla keskitytään pelien graafiseen ja audiovisuaaliseen suunnitteluun sekä harjoitellaan alalla tarvittavia kuvataiteen perustaitoja. Tärkeimpien graafisten ohjelmistojen harjoittelun lisäksi linjalla perehdytään mm. pelien juonen rakentamiseen ja hahmojen luontiin, pelimusiikkiin ja pelien äänimaailmaan. Lukuvuoden aikana on opetusta ja yhteisiä projekteja peliteknologian linjan kanssa. Opetussuunnitelmassa on myös yhteistä opetusta kuvataiteen, musiikin ja kirjoittamisen linjojen kanssa.

Opinnot sisältävät myös pelihistoriaa, yrittäjyysopintoja sekä osallistumista pelialan tapahtumiin. Pelialan yritysvierailut ja tapahtumat tarjoavat oivan mahdollisuuden verkostoitumiseen. Opinnot on tarkoitettu yli 18 vuotiaille alasta kiinnostuneille. Opinnot toimivat valmentavina opintoina esimerkiksi pelialan ammattikorkeakouluopintoihin.

eSport

eSport-linja tarjoaa elektronisesta urheilusta kiinnostuneille mahdollisuuden keskittyä täysipäiväisesti itsensä kehittämiseen lukuvuoden ajan vastaavasti kuin urheiluopistot tarjoavat mahdollisuutta perinteisen urheilun harjoittelemiseen. eSport-linjalla pääset kehittämään ja hiomaan elektronisessa urheilussa tarvittavia taitoja ja osaamista, mukana valmennusohjelmassa ovat myös perinteisestä urheilusta tutut metodit. Monipuolisen valmennusohjelman lisäksi lukuvuoden aikana osallistutaan turnauksiin ja pelialan tapahtumiin. Opinnot on tarkoitettu yli 18 vuotiaille alasta kiinnostuneille.

KOULUTUS
PAIKKAKUNTA
HINTA
AJANKOHTA
 
eSport linja Tampere 13.08.2019 - 20.05.2020 TUTUSTU
Peliteknologian linja Tampere 13.08.2019 - 20.05.2020 TUTUSTU
Visuaalisen pelisuunnittelun linja Tampere 13.08.2019 - 20.05.2020 TUTUSTU