innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Opiskelu Ahlmanilla

HAKIJALLE.jpg

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on käytännön opiskelua aidossa työympäristössä. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen löytdät lisätietoa täältä.

Arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Opiskelija-arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan sinua tavoitteiden saavuttamisessa ja tuetaan myönteisen minäkuvan kehittymisessä sekä kasvussa ammatti-ihmiseksi. Arvioinnilla tuotetaan lisäksi tietoa osaamisestasi itsellesi, opettajille ja työnantajille sekä jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

Oppimisen arvioinnin tavoite on, että tiedät mitä osaat ja mitä sinun on vielä opittava. Voit arvioida osaamistasi sivustolla www.osaan.fi.

Osaamisen arvioinnilla hankitaan tietoa opiskelijan osaamisesta ja varmistetaan tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain tai yhteisten tutkinnon osien osalta osa-alueittain. Ammatillisen perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5. Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Osaamisen tunnustamisen osalta arvosanat muutetaan tarvittaessa arvosana-asteikkoa vastaavaksi.

 

Arvioinnin oikaisupyyntö

Opiskelijana voit pyytää arvioinnin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltasi tietoosi. 1. käsittelyvaiheen arvioinnin oikaisupyyntö tehdään suullisesti tai kirjallisesti ensisijaisesti arvioinnin antaneelle opettajalle, rehtorille tai muulle arvioinnin suorittajalle (= työpaikkaohjaaja). Suullisen ja kirjallisen oikaisupyynnön ohjeistukset saat opintotoimistosta. Mikäli et ole tyytyväinen 1. käsittelyvaiheen arviointiin, tulee sinun pyytää oikaisua siihen 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sait arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltamisen omalta kohdaltasi tietoosi. Tällöin sinun tulee jättää vapaamuotoinen kirjallinen oikaisupyyntö.

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opintojen alussa selvitämme ja tunnistamme aiemmin hankkiman osaamisesi. Tunnistamisessa käytemme tomittamiasi asiakirjoja sekä tarvittavia muita selvityksiä.

Osaamisen tunnistamisen jälkeen tunnustetaan se osaaminen, joka vastaa tavoitteesi olevan tutkinnon ammattitaito- ja osaamisvaatimuksia.

Jos sinulla on

1) voimassa olevien tutkintojen perusteiden mukaan suoritettuja tutkinnon osia, tunnustaa ne osaksi tutkintoa, mikäli suoritettavan tutkinnon perusteet sen mahdollistavat. Vastaavasti myös muiden viranomaisten arvioimat ja todentamat suoritukset samoin kuin korkeakouluopinnot ja lukio-opinnot tunnustetaan. Mikäli henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa on sovittu valinnaisten tutkinnon osien kohdalta muun osaamisen hankkimisesta, niiltä osin tunnustamista ei tarvitse tehdä.

2) ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisia suorituksia tai vastaavia muiden viranomaisten arvioimia ja todentamia opintoja, sinun tulee toimittaa osaamisen arvioijille tieto tunnustamista varten. Jos arvioijat toteavat osaamisen olevan ajantasaista ja vastaavan suoritettavan tutkinnon osan tai osien sisältöä, osaaminen tulee tunnustaa.

3) muuta tutkintoon soveltuvaa osaamista, ohjaan sinut osoittamaan osaamisensi näyttöön. Osaaminen osoitetaan vain siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Osaamisen osoittaminen näytöillä

Näyttö

Ammatillisissa ja osittain yhteisissä tutkinnon osissa osaaminen osoitetaan näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Tarvittaessa näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Näytön suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa koulutuksen järjestäjä ja se suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain. Näyttöympäristön tulee olla sellainen, että se mahdollistaa tutkinnon osassa määrätyn osaamisen osoittamisen. Osaamisen arvioinnissa osaamista verrataan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, osaamisvaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

Arvioijat

Koulutuksen järjestäjä nimeää kaksi arvioijaa. Arvioijat toteuttavat arvioinnin ja päättävät arvioinnista tutkinnon osittain. Arvioijilla tulee olla riittävä ammattitaito ja osaaminen arviointiin sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin ja tutkinnon perusteisiin. Koulutuksen järjestäjä perehdyttää työelämän edustajat arviointiin.

Kansainvälisyys

Työelämä edellyttää tänä päivänä kansainvälisyyteen liittyvää osaamista. Ahlmanilla pidetään tärkeänä kielitaitoa, sosiaalisia taitoja sekä vieraiden kulttuurien ja vieraiden maiden työelämän tuntemusta. Lue lisää.

Tietojärjestelmät ja viestintä

Opinnot Ahlmanilla edellyttävät oman tietokoneen käyttöä.

Opiskelusi alussa saat perehdytyksen oppilaitoksen tietoturva-asioihin ja atk-laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Saat käyttöösi henkilökohtaista pilvitallennustilaa (OneDrive) ja Office Online -ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint, OneNote). Voit myös ladata Office-ohjelmistonpaketin viidelle laitteelle.

Opiskelijana voit käyttää aulatiloissa olevia tietokoneita väli- ja hyppytuntien aikana sekä TVT-luokkien koneita, jos ne eivät ole opetuskäytössä. Käyttäjätunnuksellesi on määritelty tulostusoikeutta lukuvuodeksi opetuksen edellyttämä määrä.

Muista lukea Wilman tiedotteet ja koulun sähköpostit säännöllisesti.

Linkit sähköpostiin, Wilmaan ja Moodleen löytyvät Ahlmanin nettisivujen etusivulta, kohdasta Opiskelijan oikoreitit.

Verkon käyttäjätunnus

Ahlmanin verkkoon kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat opiskelusi alkaessa IT-asiantuntijalta. Käyttäjätunnus on sama verkkoon, sähköpostiin ja Moodleen. Kun vaihdat salasanasi, vaihtuu samalla verkon, sähköpostin ja Moodlen salasana.

Sähköposti & sisäinen viestintä

Saat oppilaitoksen sähköpostiosoitteen (etunimi.sukunimi@edu.ahlman.fi) käyttöösi opiskelusi ajaksi. Käyttäjätunnuksesi on sama millä kirjaudut koulun omille koneille.

Mm. opettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, rehtori ja opintotoimiston henkilökunta tiedottavat sähköpostitse tärkeistä opiskeluasi/ryhmääsi koskevista asioista. Muistathan siis käydä lukemassa Ahlmanin sähköpostiasi säännöllisesti.

Opettajien ja muun henkilökunnan postilokerot, joihin voit jättää kirjepostia, sijaitsevat B-rakennuksen (Väinölä) toimistosiiven kopiointihuoneissa (1. ja 2. krs.). Opettajiin ja muuhun henkilökuntaan saat yhteyden mm. sähköpostitse. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ahlman.fi. Muistathan merkitä opettajalle ja henkilökunnalle lähettämiisi sähköpostiviesteihin aina nimesi ja ryhmätunnuksesi.

MOODLE-oppimisympäristö

Ahlmanilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, josta löydät opettajien antamia tehtäviä ja luentomateriaaleja.

Moodleen kirjaudutaan verkon käyttäjätunnuksilla.

http://moodle.ahlman.fi

Wilma

Wilma on Ahlmanin opiskelijahallinto-ohjelma. Wilmaan kirjataan henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (eHops), opintosuorituksesi ja poissaolosi. Siellä voit seurata opintojesi etenemistä, päivittää oppimissopimustasi, tehdä valinnaisten opintojen valinnat ja nähdä henkilökohtaisen lukujärjestyksesi.

Voit käyttää Wilmaa myös viestimiseen opettajien ja opintotoimiston kanssa. Oppilaitos lähettää myös tiedotteita, jotka näkyvät Wilmassa.

Wilmaan saat omat tunnukset lukukauden alussa opintotoimistosta.

https://ahlman.inschool.fi/

Opiskelijatoiminta

Ahlmanin opiskelijakunta on opiskelijoiden foorumi, joka kokoaa eri alojemme opiskelijat yhteisen tekemisen äärelle mm. retkien, teemapäivien ja kulttuuritoiminnan muodoissa. Se toimii myös tärkeänä opiskelijoiden ”äänitorvena” Ahlmanin kehittämistyössä.
Opiskelijakunta järjestäytyy elokuussa, jolloin valitaan opiskelijakunnan hallituksen edustajat (yksi edustaja ja varajäsen/opiskeluryhmä) hoitamaan opiskelijakunnan asioita koko lukuvuodeksi.

Tule mukaan toimintaan – ja teet matkastasi Ahlmanilla vielä ikimuistoisemman !