innerftlogo
 • fb1
 • fb1
 • in
 • yotube

Opinto-ohjaus ja opiskeluhuolto

Opinto-ohjaukseen osallistuvat oppilaitoksen vastuuvalmentajat (opettajat) sekä muut ohjauksesta vastaavat henkilöt. Opintojen ohjauksen tavoitteena on opintojen sujuva eteneminen ja opiskelijan valmistuminen määräajassa. Opintojen ohjausta toteutetaan henkilökohtaisena ohjauksena sekä ryhmissä.

 • Vastuuvalmentaja seuraa aktiivisesti opiskelijan opintojen etenemistä, kannustaa opiskelijaa omien tavoitteiden ja päämäärien asettamisessa. HOKS-keskustelussa (vähintään 1 x lukukausi) yhdessä vastuuvalmentajan kanssa opiskelija laatii ja päivittää Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n. Vastuuvalmentajan kanssa suunnitellaan opiskelijan yksilöllistä opintopolkua ja ammatillista suuntautumista.

 • Opinto-ohjaaja toimii aktiivisesti opiskelijoiden hakeutumisvaiheessa ja opiskelijavalintaprosessissa, tekee opiskelijoiden kanssa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, auttaa opiskelijaa jatko-opintojen suunnittelussa sekä toimii yhteisöllisen opiskelu-huoltoryhmän aktiivisena jäsenenä.

 • Erityisopinto-ohjaaja tukee opiskelijaa oppimisessa ja elämänhallinnassa, auttaa vastuuvalmentajia ja opiskelijaa mahdollisen HOJKS:n laatimisessa sekä opiskelijan yksilöllisen opintopolun rakentamisessa sekä toimii yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän aktiivisena jäsenenä.

 • Opintotoimisto auttaa erilaisissa opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Opintotoimistosta saa tarvittaessa opiskelutodistuksen, leimalla varustetun opintosuoritusotteen sekä neuvoja opinto- ja koulumatkatukiasioissa. Kelan myöntämiin tukiin saa henkilökohtaisempaa neuvontaa Kelan paikallistoimistoista sekä osoitteesta www.kela.fi.

 

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tarvittaessa henkilökohtaista opinto-ohjausta vastuuvalmentajalta, opinto-ohjaajalta sekä kuraattorilta.

 Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Leila Arponen

opinto-ohjaaja
p. 043 824 0534

Päivi Korhonen

erityisopinto-ohjaaja
p. 040 860 9185

 

 

 Opiskeluhuolto

 

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat opiskelijat. Palveluihin eivät ole oikeutettuja vapaan sivistystyön opiskelijat (taide- ja pelialat). Opiskeluhuollon palvelut Ahlmanille tuottaa Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuolto. Opiskeluterveydenhuollon palveluja ovat terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin sekä kuraattorin asiakastyö.

 • Kuraattorin työn tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen. Kuraattorin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti opiskeluun liittyvistä asioista, henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista, ihmissuhdeasioista tai mistä tahansa mieltä askarruttavista asioista.
  Kuraattori Hanna Hakala keskiviikkoisin, puh. 040 828 1477

 • Psykologin työn tavoitteena on opiskelijoiden opintojen tukemisessa ja edistämisessä sekä hyvinvoinnin lisäämisessä ja voimavaraistamisessa. Psykologin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvistä asioista sekä miettiä mahdollista jatko-ohjausta muille yhteistyötahoille. Psykologin tuen pääpainopiste on ennaltaehkäisyssä, jotta opinnot etenisivät suunnitellusti ja opiskelija pystyisi valmistumaan määräajassa.
  Psykologi Riitta Jussila keskiviikkoisin ja torstaisin, puh. 044 423 5480

 • Ahlmanilla toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, jonka jäseniä ovat opiskeluterveydenhuollon edustajina terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi sekä Ahlmanin edustajina apulaisrehtori, ammatillisen koulutuksen päällikkö, erityisopinto-ohjaaja ja opinto-ohjaaja. Ryhmässä on lisäksi opettajien ja opiskelijoiden edustaja. Opiskeluhuoltoryhmän ensisijainen tehtävä on opiskelijan hyvinvoinnin ylläpitäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy.

 

Opiskeluhuoltosuunnitelma
Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma
Päihteettömyyssuunnitelma
Kriisitilanteiden toimintamalli
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Järjestyssäännöt
Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista