innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Uutiset

 

30.04.2018

Työelämä tarvitsee hyviä kirjoittajia: Asiakirjoittamisen ja luovan kirjoittamisen yhteisenä päämääränä on viestin välittyminen lukijalle

  • 0

Suomessa ollaan erikoisen yhtälön äärellä – työmarkkinoilla kirjoitustaidosta on tullut kovaa valuuttaa, mutta nuorison kirjoitustaito heikkenee.

 

Kirjoittajan lahjat tulevat harvalle annettuna. Ne otetaan haltuun kirjoittamalla, lukemalla ja opiskelemalla kirjoittamista. Hyvä kirjoittaja hallitsee erilaiset tekstityypit ja alustat sekä ymmärtää mitä niiltä vaaditaan. Luovan kirjoittamisen opinnoilla, kuten millä tahansa muullakin kirjoittajakoulutuksella, pääsee tänä päivänä pätemään myös työelämässä, vaikka oma ala olisi ihan toinen.
– Aika on kypsä luovalle kirjoittamiselle ja tarinallisuudelle. Kirjoittamisessa on tärkeää vertaispalaute ja yhteisöllisyys, mikä kehittää myös vuorovaikutustaitoja, kertoo Ahlmanin kirjoittajalinjan vastuuopettaja Hanna Hohtari.

Tampereella kirjoittajakoulutuksen tarjonta lisääntyy Oriveden Opiston koulutustoiminnan siirtyessä Tampereelle.

 

Diginatiivin haasteena puhe- ja kirjakielen erot


Asiakirjoittamisessa ja luovassa kirjoittamisessa yhteisenä päämääränä on viestin välittyminen lukijalle. Kun kirjoittajalle kertyy kokemusta eri tyyppisistä teksteistä, ymmärtää hän tekstityyppien vaatimukset ja osaa vaikuttaa tekstin sävyyn.

Peruskoulu tai sitä seuraava opinahjo ei välttämättä enää anna riittävästi valmiuksia työelämässä tarvittavaan kirjoitustaitoon.

– Nuorille diginatiiveille saattaa olla haastavaa hahmottaa suomen puhe- ja kirjakielen eroja ja milloin puhekieliset ilmaukset eivät olekaan sopivia tekstissä. Myös kielenhuollon säännöt muuttuvat ja elävät ajassa. Kielenhuoltokurssien ohella näkisin että lukiossa olisi tarpeen syventää erilaisten jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavien asiatekstien rakenteiden ja tuottamisen opetusta, Hohtari sanoo.

 

Kirjoittaminen on elintärkeä työelämätaito


Kirjoitustaidon käsite on laajentunut sosiaalisen median ja modernin kommunikoinnin myötä. Kun työ on verkossa, korreloi kirjoittamisen sujuvuus työn sujuvuuden kanssa. Kirjoitustaito on elintärkeä työkalu kommunikoidessamme sähköpostilla ja pikaviesteillä sekä tehdessämme raportteja ja muistioita.
– Hyville kirjoittajille on kysyntää ja he erottuvat edukseen työmarkkinoilla. Automaation myötä suorittava työ vähenee ja asiantuntijatyö lisääntyy. Todellisen asiantuntijan tunnistaa siitä, että hän osaa sanallistaa osaamisensa ja oman alansa selkeästi ja ymmärrettävästi, määrittelee toimittaja ja kirjoituskouluttaja Sanna Sevänen, joka on tiedotusopin koulutuksen lisäksi käynyt erilaisia luovan kirjoittajan koulutuksia.

 

Kasva kirjoittajana

 

Kirjoittaminen vaatii ajatusten jäsentämistä, mikä taas kehittää ajattelutaitoja.
– Tekstin pääasiallinen tarkoitus on saada viesti perille, kommunikoida lukijan kanssa.
Silloin pitää miettiä miten asia kerrotaan niin, että lukija ymmärtää, kiinnostuu ja jaksaa jatkaa eteenpäin, sanoo Sevänen. Sanna Seväsen mielestä mikä tahansa kirjoituskoulutus, joka patistaa ajattelemaan ja jalostamaan ajatuksia niin, että vastaanottaja ymmärtää, on hyväksi.

Luovan kirjoittamisen polku valmistaa hyvin siihen, mistä tällä hetkellä monessa yrityksessä on pulaa eli monipuoliseen sisällön tuottamiseen ja sisältömarkkinointiin.
Jatkossa erilaisten tekstityyppien hallinta kasvattaa kirjoittajan itsetuntoa.
Rutinoitunut kirjoittaja käy uuden tekstin kimppuun ennakkoluulottomammin, paperi tai näyttö ei pelota.
– Samalla tulee hioneeksi omia työskentelytaitojaan ja oppii ymmärtämään, millainen on oma tapa tuottaa tekstiä, Sevänen täsmentää.