innerftlogo
 • twitter
 • facebook
 • LinkedIn
 • youtube

Yrittäjän ammattitutkinto,
yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala tai yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

 • Haku 15.9.2017 - 5.1.2018
 • Koulutusaika 23.1.2018 - 9.2.2019

Yrittäjä

Koulutus toteutetaan yrittäjyysvalmennuksena. Valmennus on räätälöity yhteistyössä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston ja Tiimiakatemia Globalin kanssa. Yrittäjyysvalmennus perustuu valmennuskohtaamisiin.

Yrittäjyysvalmennuksen toteutus:

Tiimiakatemia® pedagogiikan avulla on valmennettu noin 2000 yrittäjää, johtajaa ja opettajaa yli 15 maasta noin 15 vuoden aikana. Oppiminen lähtee oppijasta itsestään ja omasta unelmasta. Tämä kirkastetaan oppimissopimuksella itsensä kanssa. Toinen tärkeä oppimisen muoto on tekemällä oppiminen. Teoriatietoa hankitaan omaan tarpeeseesi. Valmennusten välillä on tapaamisia muiden oppijoiden kanssa soluissa. Tärkein oppi tulee itse valmennuksissa dialogin kautta.
Yrittäjyysvalmennus perustuu valmennuskohtaamisiin. Kohtaamisissa opitaan vertaisilta tiimivalmentajien ohjaamina, yrittäjyyttä tekemällä ja keskustelemalla. Valmennuskohtaamiset kestävät 48 h. Kohtaamisten välillä osallistutaan lähipäiviin (11 x 7 h), joissa kartutetaan yrittäjyyden ajankohtaisinta osaamista. Opiskelijoiden käytössä ovat myös kaikki Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston yrittäjyyden teemaluennot sekä pajat. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia valmentavan johtamisen taitoja. Ohjelmassa saa eväät oman yritystoiminnan rakentamiseksi. Tässä koulutuksessa unohdetaan kalvosulkeiset ja pulpetit.
Valmennukseen osallistuu myös joukko yrityksiä, joiden kanssa rakentuu tiivis yhteistyö sekä verkosto.

Millaiseen paikkaan töihin tutkinnon suorittamisen jälkeen?

Yrittäjän ammattitutkinnon suorittanut työskentelee yrittäjänä tai hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen. Hän tunnistaa yritystoimintaan liittyvät riskit, tunnistaa liiketoiminnallisia mahdollisuuksia sekä osaa myydä sekä markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittanut osaa analysoida yrityksensä taloutta sekä järjestää yrityksensä toiminnot kannattavasti.

Työpaikkana voi olla esim.

 • Toimit itsenäisenä yrittäjänä

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tutkinnon muodostuminen (Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala)

Pakolliset tutkinnon osat

 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yritystoiminnan käynnistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava yksi osa

 • Taloushallinto
 • Tuotteistaminen
 • Myynti ja markkinointi
 • Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon muodostuminen (Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala)

 

Pakolliset tutkinnon osat

 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava kaksi osaa

 • Taloushallinto
 • Tuotteistaminen
 • Myynti ja markkinointi
 • Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteiden mukaista ammattiosaamistaan.

Yrittäjyysvalmennuksen aikataulu

 • Orientaatio 23.1.2018
 • Oppiminen 1.-3.2.2018
 • Asiakkuudet ja markkinointi 19.-21.4.2018
 • Johtaminen 13.-15.9.2018
 • Brändi ja tarjooma 8.-10.11.2018
 • Yrittäjän karaktääri 7.-9.2.2019

Näiden valmennuskohtaamisten lisäksi osallistut lähipäiviin Ahlmanilla sekä opinto- ja verkostoitumismatkoille.

HINTA

Koulutuksen hinta on 400 €. Lisäksi tutkinnon suorittaja maksaa Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Valmennuskohtaamisten matka- ja majoituskuluista vastaa osallistuja itse. Kohtaamiset toteutetaan jokainen eri paikassa. Yleisin toteutuspaikka on maaseutumatkailutila täyshoidolla.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Esa Majava 050 9950091 tai esa.majava@ahlman.fi

Koulutusinfo

Ammattitutkinto yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala tai yritystoiminnan käynistämisen osaamisala

Yrittäjä

Tampere