innerftlogo
 • twitter
 • facebook
 • LinkedIn
 • youtube

Omatarhuri -yrittäjyysvalmennus

Yrittäjän ammattitutkinto,
yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

 • Haku 10.6. - 10.9.2017
 • Koulutusaika 26.10.2017 - 19.1.2019

Yrittäjä

Omatarhuri yrittäjyysvalmennuksen tavoitteena on Omatarhuri-franchising-yrittäjyys ja yrittäjän ammattitutkinto. Valmennus on räätälöity yhteistyössä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston, Omatarhurin ja Tiimiakatemia Globalin kanssa. Omatarhuri yrittäjyysvalmennus perustuu valmennuskohtaamisiin.

Omatarhuri-yrittäjyysvalmennuksen toteutus:

Tiimiakatemia® pedagogiikan avulla on valmennettu noin 2000 yrittäjää, johtajaa ja opettajaa yli 15 maasta noin 15 vuoden aikana. Oppiminen lähtee oppijasta itsestään ja omasta unelmasta. Tämä kirkastetaan oppimissopimuksella itsensä kanssa. Toinen tärkeä oppimisen muoto on tekemällä oppiminen. Teoriatietoa hankitaan omaan tarpeeseesi. Valmennusten välillä on tapaamisia muiden oppijoiden kanssa soluissa. Tärkein oppi tulee itse valmennuksissa dialogin kautta.
Omatarhuri yrittäjyysvalmennus perustuu valmennuskohtaamisiin. Kohtaamisissa opitaan vertaisilta tiimivalmentajien ohjaamina, yrittäjyyttä tekemällä ja keskustelemalla. Valmennuskohtaamiset kestävät 48 h. Kohtaamisten välillä osallistutaan Omatarhuri-lähipäiviin (9 x 8 h), joissa kartutetaan puutarha-alan ajankohtaisinta osaamista. Opiskelijoiden käytössä ovat myös kaikki Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston yrittäjyyden teemaluennot sekä pajat. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia valmentavan johtamisen taitoja. Ohjelmassa saa eväät oman yritystoiminnan rakentamiseksi. Tässä koulutuksessa unohdetaan kalvosulkeiset ja pulpetit.
Valmennukseen osallistuu myös joukko yrityksiä, joiden kanssa valmistuvilla Omatarhureilla tulee olemaan tiivistä yhteistyötä. Kumppaneina on puutarhan- ja maisemanhoidon yrityksiä, joita yhdistää asiakkaan tarve. Omatarhuri esimerkiksi kierrättää työmailta tulevaa jalopuuta raaka-aineeksi räätälöityjen kitaroiden valmistukseen. Omatarhuri PopUp -kauppojen valikoimassa puolestaan on ajankohtaisten kasvien lisäksi tekstiilejä ja muita tuotteita, joiden kanssa asiakas voi kokea harrastavansa puutarhahoitoa ympäri vuoden.

Millaiseen paikkaan töihin tutkinnon suorittamisen jälkeen?

Yrittäjän ammattitutkinnon suorittanut työskentelee Omatarhuri-franchising-yrittäjänä tai hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen. Hän tunnistaa yritystoimintaan liittyvät riskit, tunnistaa liiketoiminnallisia mahdollisuuksia sekä osaa myydä sekä markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittanut osaa analysoida yrityksensä taloutta sekä järjestää yrityksensä toiminnot kannattavasti.

Työpaikkana voi olla esim.

 • Toimit Omatarhuri-franchising-yrittäjänä

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tutkinnon muodostuminen

Pakolliset tutkinnon osat

 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Franchisingyrittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava yksi osa

 • Taloushallinto
 • Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteiden mukaista ammattiosaamistaan.

Koulutukseen hakeutujalta edellytetään:

 • perus- tai ammattitutkinto puutarha-alalta
 • tai puutarha-alalta, esim. työkokemuksella hankitut tiedot ja taidot
 • sekä halu ryhtyä Omatarhuri-franchising-yrittäjäksi

Omatarhuri-yrittäjyysvalmennuksen aikataulu

 • Orientaatio 26.10.2017
 • Oppiminen 29.11.-1.12.2017
 • Johtaminen 1.-3-2.2018
 • Asiakkuudet ja markkinointi 8.-10.3.2018
 • Brandi ja tarjooma 25.-27.10.2018
 • Yrittäjän karaktääri 17.-19.1.2019

Näiden valmennuskohtaamisten lisäksi osallistut Ahlman- ja Omatarhuri-lähipäiviin, opinto- ja verkostoitumismatkoille kotimaassa sekä Hollantiin.

HINTA

Koulutuksen hinta on 600 €. Lisäksi tutkinnon suorittaja maksaa Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Matka- ja majoituskuluista vastaa osallistuja itse. Koulutuksessa on myös oppisopimusmahdollisuus.

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Eija Hutko 043 8242780 tai eija.hutko@ahlman.fi

Koulutusinfo

Ammattitutkinto yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

Yrittäjä

Tampere

#ahlmanviher