innerftlogo
 • fb1
 • fb1
 • in
 • yotube

Visio ja strategia

AHLMANIN ARVOT

Hyvä tulla ja olla

 • Asiakkaiden ja henkilöstön viihtyminen ja hyvinvointi ovat menestyksemme perusta

Parasta osaamista

 • Miksi tyytyisimme vähempään?

Rohkea edelläkävijä

 • Kehitys syntyy rohkeudesta ajatella ja tehdä uudella tavalla

Vastuulliset valinnat

 • Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla

AHLMANIN VISIO

Luovuuden, rohkeuden, taidon ja yrittäjyyden Osaamispuisto 2022

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VISION TOTEUTTAMISEKSI

TALOUS  
Yksityinen, taloudellisesti vahva toimija.
 • Yhtiöitetyt liiketoiminnat tukevat tuloksellaan
  koulutuksen järjestämistä.
TYÖELÄMÄ JA VERKOSTOT  
Yhdessä kehittäen - Monipuoliset työelämäyhteistyö-
ja kumppanuusverkostot kotimaassa ja Euroopassa.
 • Ahlman on haluttu yhteistyökumppani kotimaassa
  ja muualla Euroopassa, kehitämme toimintaamme
  yhdessä verkostomme kanssa ja meiltä valmistuvat
  opiskelijat ovat haluttuja ammattilaisia.
LIIKETOIMINTOJEN ASIAKKAAT  
Elämyksiä, estetiikkaa ja erinomaisia asiakaskokemuksia.
 • Asiakas- ja markkinalähtöinen, valtakunnallisesti
  tunnettu ja haluttu tuote- ja palveluvalikoima,
  joka kiinnostaa myös kansainvälisesti.
OPISKELIJAT  
Tiimissä on voimaa - Yksilöllisiltä opintopoluilta yrittäjäksi,
työelämän palvelukseen tai jatko-opinnoille.
 • Motivoitunut ja osaamistaan kehittävä opiskelija.
HENKILÖSTÖ  
Tiimissä on voimaa - Valmentava johtajuus ja pedagogiikka.
 • Hyvinvoiva, motivoitunut ja strategian mukaista,
  erityisesti valmennus-
  ja yrittäjäosaamistaan kehittävä henkilöstö.
VAIKUTTAVUUS  
Osa arkea - Strategiaa ja kestävää kehitystä tukeva
laadukas toimintatapa.