innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on käytännön opiskelua, joka tapahtuu työpaikalla, aidossa työympäristössä. Työpaikalla opiskelijalla on työpaikkaohjaajanaan oman alansa ammattilainen. Perustutkintojen opetussuunnitelmaan kuuluu työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä.

Työssäoppiminen lisää yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Se auttaa opiskelijoita työllistymisessä opintojen päätyttyä ja yrityksiä ammattitaitoisen työvoiman saamisessa tulevaisuudessa.

TYÖSSÄOPPIMISPAIKAN HANKKIMINEN

Opiskelija hankkii työssäoppimispaikan oppilaitoksen osoittamista työpaikoista. Näin opiskelija oppii hakemaan työtä ja markkinoimaan itseään. Opiskelija voi myös tehdä esityksen työssäoppimispaikasta. Esityksen on tultava riittävän ajoissa, jotta työssäoppimista ohjaava opettaja ehtii hyväksyä työpaikan, tehdä opiskelijan kanssa työssäoppimisen aikaisen sopimuksen ja opastaa työpaikkaohjaajan ennen työssäoppimisjakson alkua. Työssäoppimispaikan hankinnassa auttaa tarvittaessa työssäoppimisen ohjaava opettaja.Työssäoppimissopimus laaditaan ennen työssäoppimisjaksoa. Siinä opiskelija, työssäoppimista ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja käyvät läpi yksittäistä työssäoppimisjaksoa koskevat asiat (mm. tavoitteet ja tehtävät, työ- ja työaikajärjestelyt sekä työturvallisuusnäkökohdat).

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Työssäoppiminen toteutetaan useammassa jaksossa. Jaksojen pituus ja sijoittelu vaihtelevat tutkinnoittain. Tavoitteena on, että opiskelija tekee työssäoppimisensa eri työpaikoilla, jolloin hänelle tulee laajempi kuva alan työtehtävistä.

TYÖSSÄOPPIMINEN ULKOMAILLA

Sinulla on mahdollisuus hakea työssäoppimisjaksolle ulkomaille. Ulkomailla tapahtuva työssäoppimisjakso on samaan aikaan kuin normaali työssäoppiminen ja sen sisältöjen ja tavoitteiden tulee olla suoritettavan opintojen osan tavoitteiden mukaiset. Opiskelijan tulee olla täysi-ikäinen. Katso lisätietoa moodlesta.

TYÖSSÄOPPIMISEN LOMAKKEET

1. Työssäoppimispaikan yhteystiedot (docx)

1. Työssäoppimispaikan yhteystiedot (pdf)

Tämän lomakkeen opiskelija tulostaa ja ottaa mukaan, kun menee ensimmäistä kertaa kysymään työssäoppimispaikkaa. Lomakkeen tarkoitus on saada työssäoppimispaikan tiedot opettajalle hyväksytettäväksi / tiedoksi.

2. Arviointikriteerien yleinen tiivistelmä (docx)

2. Arviointikriteerin yleinen tiivistelmä (pdf)

Mukautetun arvioinnin arvioinnin kriteerit. Arviointikriteerit on tarkoitettu ohjeellisiksi siten, että niitä sovelletaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten mukaisesti.

3.Ammattiosaamisen näytön ja työssäoppimisen arviointi (docx)

3.Ammattiosaamisen näytön ja työssäoppimisen arviointi (pdf)

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön arviointi.

4. Ohjaavan opettajan tarkistuslista (docx)

4. Ohjaavan opettajan tarkistuslista (pdf)

Tarkistuslomake opettajalle työssäoppimisprosessin eri vaiheiden toteutumisesta.

5. Työssäoppijan perehdyttäminen (docx)

5. Työssäoppijan perehdyttäminen (pdf)

Työssäoppijan perehdyttämissuunnitelma.

6. Opiskelijan näyttösuunnitelma (docx)

6. Opiskelijan näyttösuunnitelma (pdf)

Opiskelija laatii (ohjattuna) henkilökohtaisen näyttösuunnitelman, jonka opettaja ja työpaikkaohjaaja hyväksyvät.

7. Työssäoppimispaikan työturvallisuuskatselmus (docx)

7. Työssäoppimispaikan työturvallisuuskatselmus (pdf)

Työssäoppimispaikaksi soveltuvuuden tarkastelulista on tarkoitettu niihin tilanteisiin, kun haluttaisiin aloittaa työssäoppiminen työpaikassa, jossa vielä ei ole suoritettu työn vaarojen arviointia. Se ei korvaa työnantajan lakisääteistä velvoitetta työturvallisuuslain mukaisesta työpaikan vaarojen ja haittojen selvittämisestä ja arvioinnista.