innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Toimintakertomus

Ahlman 110 vuotta vuonna 2014

Oppilaitoksen perustamisen taustalla oli kruununvouti GABRIEL AHLMAN (1737-1799), joka vuonna 1777 luopui virastaan ja jättäytyi maatalouden harjoittajaksi ja liikemieheksi. Hän osti Tampereelta Hatanpään kartanon toimintaansa varten. Asessorin arvonimen saanut Ahlman kuoli 62 vuoden ikäisenä. Hän testamenttasi puolet omaisuudestaan käytettäväksi opetuksen antamiseen ”Tampereen ympäristöpitäjien köyhille rahvaan lapsille ei yksinomaan sisäluvussa ja kristinopissa ja jos halutaan niin kirjoituksessa ja laskennossa, vaan myöskin järkevän maatalouden tärkeimmissä askareissa.” Testamenttinsa toimeenpanon hän jätti Suomen Talousseuralle, jonka puheenjohtaja piispa Jacob Tengström ehdotti jo 1881 maanviljelyskoulun perustamista Hatanpään kartanon läheisyyteen.

Ehdotusta ei silloin hyväksytty ja vasta 1901 Talousseuran asettaman toimikunnan ehdotuksesta päätettiin perustaa emäntäkoulu ja sen yhteyteen maamiestalvikurssi pienviljelijöille. Ahlmanin nimeä kantava maamies- ja emäntäkoulu aloitti toimintansa 10.10.1904 Tampereen Messukylässä.

Suomen Talousseura vastasi toiminnasta 1923 vuoteen asti, jonka jälkeen se luovutti Seppälän tilan ja koulut Kannatusyhdistyksen ylläpidettäväksi. 1949 perustettiin Ahlmanin koulujen Säätiö.

Ahlmanin maamies- ja emäntäkoulu toimivat täysin erillisinä organisaatioina vuoteen 1990 asti, jolloin ne yhdistettiin Maatalous- ja kotitalousoppilaitokseksi. Lopulliset osasto- ja toimintajaot purettiin 2004 organisaatiouudistuksessa ja oppilaitoksen nimi muutettiin Ahlmanin ammattiopistoksi.

Yli satavuotiaan historian aikana on oppilaitos muuttunut monien eri vaiheiden kautta kuitenkin niin, että maamies- ja emäntäkoulun perinteet ovat edelleen näkyvissä niin koulutuslinjoissa, kuin tavoissa toimia ja arvostaa vanhaa perinnettä.

Oppilaitoksen vaiheisiin voit tutustua Ahlmanin historiasta kertovassa FM Leena Sarkkolan kirjoittamassa teoksessa: ”Ahlmanin hengessä 1904-2004, 100 vuotta maatalous- ja kotitalousopetusta”. Teosta voi tilata suoraan oppilaitoksesta.

AHLMAN_Satokausi.jpg

Lue Ahlman Satokausi lehteä! (pdf)