innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Ahlmanin koulun Säätiö sr

Saatio_historia.jpg

Ahlmanin kiehtova historia ulottuu yli sadan vuoden taakse. Oppilaitoksen perusti aikoinaan kruununvouti, asessori Gabriel Ahlman (1737–1799). Hän testamenttasi puolet omaisuudestaan käytettäväksi Pirkanmaalaisten lasten maatalouden ja kotitalouden opetuksen antamiseen. Perintövaroilla perustettu Maamies- ja emäntäkoulu aloitti toimintansa 10.10.1904.

Suomen Talousseura vastasi toiminnasta vuoteen 1923 asti, jonka jälkeen se luovutti Seppälän tilan ja koulut Kannatusyhdistyksen ylläpidettäväksi.
Ahlmanin koulujen Säätiö perustettiin 1949. Ahlman on edelleen merkittävä yksityinen oppilaitos, jonka koulutustehtävä vastaa vielä tänä päivänäkin testamentin ehtoja.

Säätiön säännöissä määrätään:
2 § Säätiön tarkoituksena on pääasiallisesti edistää ammatillista ja muuta toiseen asteen koulutus- ja opetustoimintaa, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä vapaata sivistystyötä.

3 §Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla laaja-alaista ammatillista ja muuta toisen asteen koulutus- ja opetustoimintaa, omaehtoista ja ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä harjoittamalla vapaata sivistystyötä joko itse tai yhteistyössä muiden koulutustoimintaa tarjoavien tahojen kanssa ensisijaisesti Pirkanmaan alueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös ylläpitää itsenäisiä oppilaitoksia ensisijaisesti Pirkanmaan alueella. Säätiö voi lisäksi muilla tavoin tukea edellä mainittua koulutustoimintaa sekä harjoittaa tätä koulutustoimintaa tukevaa toimintaa. Toimintaansa varten säätiö voi omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä muita osakkeita ja arvopapereita.

Yli sadan vuoden historiansa aikana oppilaitos on uudistunut ja kehittynyt osaavana ja vahvana organisaationa niin, että maamies- ja emäntäkoulun perinteet ovat kuitenkin edelleen näkyvissä nykyaikaisissa koulutuslinjoissa sekä oppilaitoksen arvoissa. Emäntäkoulun perinne on uudistunut ja nyt opiskelijat kouluttautuvat matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla esimerkiksi kokiksi, tarjoilijaksi, vastaanottovirkailijaksi tai matkailun ohjelmapalvelujen tuottajaksi. Maamieskoulun perinteitä jatkaa maatalous- ja luonnonvara-ala, jolla opiskellaan muun muassa eläintenhoitajaksi, maatalousyrittäjäksi ja luonto-ohjaajaksi. Työelämäpalveluiden puitteissa Säätiö järjestää työelämän kehittämistoimintaa hankkeiden sekä yritys- ja organisaatiokohtaisten koulutusten tai valmennusten avulla.

Säätiön toiminnan visiona on ollut viimeisten kymmenen vuoden ajan maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen edistäminen koulutuksen ja kehittämistoiminnan kautta. Säätiön hallitus edellyttää, että oppilaitoksen toiminnassa tullaan aina vahvasti toimimaan maaseudun ja maatalouselinkeinojen elinvoimaisuuden ja elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi sekä koulutus- että kehittämistoiminnan kautta. Ahlmanin oppilaitoksen päätehtävänä tulee olla sen historiallisen mission ylläpitäminen yhteiskunnalliset muutokset huomioiden.

Säätiö on tukenut vahvasti Pirkanmaan alueen lähiruoan tunnetuksi tekemistä sekä hankkeiden että oman ruokatuotantonsa kautta. Oppimisympäristöt ja liiketoimintayksiköt palvelevat asiakkaita ammattitaidolla ja osaamisella. Maatila tuottaa laadukasta ja tunnettua maatiaismaitoa, josta osan juustomestarimme jalostavat herkullisiksi maitotuotteiksi myytäväksi niin omaan myymäläämme kuin kauppoihin ja ravintoloihin.

Vuoden 2015 alusta lähtien Ahlmanin koulun Säätiön koulutustehtävään on kuulunut myös vapaan sivistystyön koulutustehtävä ja Oriveden Opiston ylläpitäminen. Tämä avaa uusia laajenevia mahdollisuuksia koulutuksen järjestämiseen.

Ahlmanin koulun Säätiön hallituksen rooli on organisaation toiminnallisten edellytysten ylläpitäjä ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääjä. Hallituksen tehtävänä on varmistaa toiminnan taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten riittävyys sekä ajanmukaisuus. Hallituksen vastuulla on strateginen ohjaus sekä erinomaisuuteen tähtäävän toiminnan varmistaminen.