innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna näyttötutkintona.

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Sen suoritusaika vaihtelee muun muassa aiempien opintojen ja työkokemuksen mukaan. Perustutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta ja opiskelupäiviin kuuluu ilmainen lounas. Opintomaksuja tulee oppikirjoista, opintoretkistä, työvaatteista ja -jalkineista sekä muista opiskelumateriaaleista.

Näyttötutkintona suoritettava perustutkinto

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona, jos sinulla on työelämässä, aikaisemmissa opinnoissa tai harrastuksissa hankittua osaamista. Voit hakeutua ammatilliseen aikuiskoulutukseen, kun olet käynyt peruskoulun. Sinulla voi myös olla jo työkokemusta, mutta ammatillinen peruskoulutus puuttuu. Perustutkinnon suorittaminen on opiskelijalle päätoimista, maksutonta ja lähiopiskelupäiviin kuuluu ilmainen lounas. Opintomaksuja tulee oppikirjoista, opintoretkistä, työvaatteista ja -jalkineista sekä muista opiskelumateriaaleista. Lisäksi näyttötutkinnon suorittaja maksaa tutkintomaksun 58 €.

Valitse itseäsi kiinnostava tutkinto, katso sen tarkemmat tiedot ja hae mukaan!

Opinto-ohjaaja Taina Toivettula

Opinto-ohjaaja Mari Lehtinen

Tampereen yksikkö

  • 21.11.2017

    Ahlman jakoi käyttäjän Ahlmanin Ravintola Anna julkaisun....

Oriveden opistoyksikkö

  • 17.11.2017

    Paljon onnea Jenna Karlsson ja Sanni Koponen, syksyn 2017 ylioppilaat❤️❤️ #kirjoittajalukio #orivedenopisto...