innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Oriveden Opisto

Oriveden Opiston koulutustarjonta Ravintola Sapuska ja Tilapuoti
  Kokous- ja juhlapalvelut
  Majoituspalvelut

Oriveden Opisto vuosien saatossa

Elettiin 1900-luvun alkua. Suomi oli osa Venäjän suuriruhtinaskuntaa. Suomalaisen sivistyneistön keskuudessa kannettiin kasvavaa huolta suomalaisuuden vaalimisesta ja säilyttämisestä sekä maaseudun nuorison sivistämisestä ja kouluttautumismahdollisuuksien parantamisesta. Suomeen perustettiin kiihtyvällä tahdilla kansansivistyksen opinahjoja, kansanopistoja sekä kansalais- ja työväenopistoja. Tältä vahvalta sivistystahdon pohjalta syntyi Hämäläisen osakunnan toimesta Keski-Hämeen kansanopisto vuonna 1909. Opisto aloitti toimintansa Längelmäellä Uotilan talon tuvassa. Jo seuraavana vuonna eli 1910 opisto siirrettiin Orivedelle Suomalaiselta Seuralta vuokrattuun taloon. Tällä samalla paikalla opisto toimii edelleen.
Opiston nimi muutettiin vuonna 1925 Oriveden Kansanopistoksi ja edelleen Oriveden Opistoksi vuonna 1928.

Opetus käsitti aluksi sekä teoreettisia että käytännön aineita. Humanistiset, yhteiskunnalliset sekä luonnontieteelliset aineet vuorottelivat veiston, kotitalouden sekä käsityön opetuksen kanssa. Jo samana vuonna opisto sai luvan aloittaa isäntä- ja emäntäkoulun sekä maatalouskoulun. Joitakin vuosia myöhemmin opistolla aloitti toimintansa myös Oriveden Kasvitarha- ja Talouskoulu. Vuonna 1917 kansanopisto laajeni kaksivuotiseksi ja sai myöhemmin Kansankorkeakoulu-nimen. Sotien jälkeen, 1940-luvun lopulla, Kansankorkeakoulun opetussuunnitelmaa kehitettiin voimakkaasti yhteiskunnallisia aineita painottavaksi. Siitä tulikin 1950- ja 1960-luvuilla merkittävä väylä Tampereen Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun, sittemmin Tampereen yliopistoon sekä sairaanhoito-oppilaitoksiin ja opettajaseminaareihin. Huolimatta vahvasta yhteiskunnallisesta painotuksesta, opisto laajeni 60- ja 70-luvuilla luovien alojen opistoksi. Jo 1950-luvulla opisto suuntautui vahvasti musiikkiin. Vuonna 1952 perustettu Klemetti-Opisto toimii edelleen osana opiston musiikkikoulutusta. 1970 –luvulla perustettiin kuvataide- sekä kirjoittajalinjat.
Vuonna 1920 perustettu Kansanvalistusseuran Kirjeopisto liitettiin vuonna 1990 osaksi Oriveden Opistoa ja se sai nimekseen Etäopisto. Etäopiston toiminta sulautettiin vuonna 2013 osaksi ainelinjojen etä- ja monimuotokoulutusta.
Oriveden Opisto on ylläpitänyt vuodesta 1997 Suomen ainutta kirjoittajalukiota. Vuodesta 2014 kirjoittajalukio on siirretty asteittain Oriveden kaupungin lukion alaisuuteen.
Oriveden Opiston ylläpitäjänä toimi vuosina 1909 – 1946 kannatusyhdistys, vuosina 1946 - 2014 Kansanvalistusseura ja vuoden 2015 alusta Ahlmanin koulun Säätiö.

Lähteet:
ORIVESI Maalaispitäjästä kehittyväksi kaupungiksi.
Eero Ojanen: Asuuko henki lammessa? Oriveden Opisto 1909 – 2009.

Koulutie 5, 35300 Orivesi
orivedenopisto@ahlman.fi
Puh. 03 3399 250