innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Opiskelu Ahlmanilla

HAKIJALLE.jpg

Oppimisen kulmakivet

Ahlmanilla oppiminen perustuu neljään kulmakiveen. Oppimisen kulmakivien avulla kehitetään ammatillisten taitojen lisäksi muun muassa omatoimisuutta, vuorovaikutustaitoja, uskallusta ja rohkeutta kokeilla erilaisia asioita. Vastuunotto omista opinnoista ja niiden etenemisestä vaatii opiskelijalta sitoutumista ja itsekuria, mutta antaa myös paljon. Kun tiedät, mihin olet menossa, voit käynnistää oman oppimismatkasi kohti omaa unelmaasi. Lue lisää.

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on käytännön opiskelua, joka tapahtuu työpaikalla, aidossa työympäristössä. Ohjeet työssäoppimispaikan hankkimiseen ja kaikki työssäoppimiseen liityvät lomakkeet löytyvät täältä.

Arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Opiskelija-arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan sinua tavoitteiden saavuttamisessa ja tuetaan myönteisen minäkuvan kehittymisessä sekä kasvussa ammatti-ihmiseksi. Arvioinnilla tuotetaan lisäksi tietoa osaamisestasi itsellesi, opettajille ja työnantajille sekä jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

Oppimisen arvioinnin tavoite on, että tiedät mitä osaat ja mitä sinun on vielä opittava. Voit arvioida osaamistasi sivustolla www.osaan.fi.

Osaamisen arviointi on arviointia siitä, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon ammattitaitovaatimukset. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla.

Perustutkinnoissa sinua arvioidaan Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston arviointikäytännön mukaisesti, asteikolla 1–3.  Osaamisen tunnustamisen osalta arvosanat muutetaan tarvittaessa arvosana-asteikkoa vastaavaksi.

Työssäoppimisen arviointikriteerien tiivistelmä löyty täältä.

Arvioinnin oikaisupyyntö

Opiskelijana voit pyytää arvioinnin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltasi tietoosi. 1. käsittelyvaiheen arvioinnin oikaisupyyntö tehdään suullisesti tai kirjallisesti ensisijaisesti arvioinnin antaneelle opettajalle, rehtorille tai muulle arvioinnin suorittajalle (= työpaikkaohjaaja). Suullisen ja kirjallisen oikaisupyynnön ohjeistukset saat opintotoimistosta. Mikäli et ole tyytyväinen 1. käsittelyvaiheen arviointiin, tulee sinun pyytää oikaisua siihen 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sait arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltamisen omalta kohdaltasi tietoosi. Tällöin sinun tulee jättää vapaamuotoinen kirjallinen oikaisupyyntö, joka menee Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen käsiteltäväksi. Jos toimielin määrää arvioinnin suoritettavaksi uudelleen, se toteutetaan arviointiohjeiden mukaan (sama opettaja tai samat opettajat).

Näyttötutkinnossa tutkinnon suorittaja voi pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisemista arvioinnista päättäneiltä arvioijilta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun tutkinnon suorittajalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Tutkinnon suorittaja voi vaatia tutkintotoimikunnalta kirjallisesti oikaisua päätöksestä, jonka arvioijat ovat tehneet koskien arvioinnin oikaisemista. Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lue lisää Opetushallituksen Arvioinnin oppaasta.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opintojesi alkaessa, ennen uuden tutkinnon osa suorittamista voit hakea osaamisen tunnistamista aikaisemmin suorittamiesi opintojen, työkokemuksesi kuin myös epävirallisen (arkioppimisen) osaamisesi perusteella. Lue lisää osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Opetushallituksen Arvioinnin oppaasta.

Ammattiosaamisen näytöt ja tutkintotilaisuudet

Ammattiosaamisen näytöt, opetussuunnitelmaperusteinen koulutus

Ammattiosaamisen näytöt jakaantuvat kaikille opiskeluvuosillesi. Ammattiosaamisen näytössä tulet osoittamaan kaikissa ammatillisissa tutkinnon osissa kyseisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset. Ammattiosaamisen näytöstä tulet saamaan arvosanan. Sinulla on mahdollisuus harjoitella/oppia ammattiosaamisen näytössä arvioitavaa osaamista lähiopetustuntien, työ-/päivystysvuorojen ja työssäoppimisen aikana. Ammattiosaamisen näyttöjen avulla osoitat käytännön työtehtävissä, miten hyvin olet saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Tutkintotilaisuudet, näyttöperusteinen koulutus

Näyttötutkintoon kuuluvat tutkintotilaisuudet järjestetään ensisijaisesti aidoissa työtilanteissa työpaikoilla. Suunnittelet tutkintotilaisuutesi yhdessä työelämän edustajien ja kouluttajan kanssa. Laadit itsellesi henkilökohtaisen tutkinnon suorittamissuunnitelman jokaisesta tutkinnon osasta. Näyttöympäristö on se toimintaympäristö, jossa osoitat tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon.

Tutkintotilaisuudet järjestetään ja suoritetaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan. Jos sinulla on riittävä ammattitaito, voit osallistua tutkintotilaisuuksiin myös ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Kansainvälisyys

Työelämä edellyttää tänä päivänä kansainvälisyyteen liittyvää osaamista. Ahlmanilla pidetään tärkeänä kielitaitoa, sosiaalisia taitoja sekä vieraiden kulttuurien ja vieraiden maiden työelämän tuntemusta. Lue lisää.

Tietojärjestelmät ja viestintä

Opinnot Ahlmanilla edellyttävät oman tietokoneen käyttöä.

Opiskelusi alussa saat perehdytyksen oppilaitoksen tietoturva-asioihin ja atk-laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Saat käyttöösi henkilökohtaista pilvitallennustilaa (OneDrive) ja Office Online -ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint, OneNote). Voit myös ladata Office-ohjelmistonpaketin viidelle laitteelle.

Opiskelijana voit käyttää aulatiloissa olevia tietokoneita väli- ja hyppytuntien aikana sekä TVT-luokkien koneita, jos ne eivät ole opetuskäytössä. Käyttäjätunnuksellesi on määritelty tulostusoikeutta lukuvuodeksi opetuksen edellyttämä määrä.

Muista lukea Wilman tiedotteet ja koulun sähköpostit säännöllisesti.

Linkit sähköpostiin, Wilmaan ja Moodleen löytyvät Ahlmanin nettisivujen etusivulta, kohdasta Opiskelijan oikoreitit.

Verkon käyttäjätunnus

Ahlmanin verkkoon kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat opiskelusi alkaessa IT-asiantuntijalta. Käyttäjätunnus on sama verkkoon, sähköpostiin ja Moodleen. Kun vaihdat salasanasi, vaihtuu samalla verkon, sähköpostin ja Moodlen salasana.

Sähköposti & sisäinen viestintä

Saat oppilaitoksen sähköpostiosoitteen (etunimi.sukunimi@edu.ahlman.fi) käyttöösi opiskelusi ajaksi. Käyttäjätunnuksesi on sama millä kirjaudut koulun omille koneille.

Mm. opettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, rehtori ja opintotoimiston henkilökunta tiedottavat sähköpostitse tärkeistä opiskeluasi/ryhmääsi koskevista asioista. Muistathan siis käydä lukemassa Ahlmanin sähköpostiasi säännöllisesti.

Opettajien ja muun henkilökunnan postilokerot, joihin voit jättää kirjepostia, sijaitsevat B-rakennuksen (Väinölä) toimistosiiven kopiointihuoneissa (1. ja 2. krs.). Opettajiin ja muuhun henkilökuntaan saat yhteyden mm. sähköpostitse. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ahlman.fi. Muistathan merkitä opettajalle ja henkilökunnalle lähettämiisi sähköpostiviesteihin aina nimesi ja ryhmätunnuksesi.

MOODLE-oppimisympäristö

Ahlmanilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, josta löydät opettajien antamia tehtäviä ja luentomateriaaleja.

Moodleen kirjaudutaan verkon käyttäjätunnuksilla.

http://moodle.ahlman.fi

Wilma

Wilma on Ahlmanin opiskelijahallinto-ohjelma. Wilmaan kirjataan henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (eHops), opintosuorituksesi ja poissaolosi. Siellä voit seurata opintojesi etenemistä, päivittää oppimissopimustasi, tehdä valinnaisten opintojen valinnat ja nähdä henkilökohtaisen lukujärjestyksesi.

Voit käyttää Wilmaa myös viestimiseen opettajien ja opintotoimiston kanssa. Oppilaitos lähettää myös tiedotteita, jotka näkyvät Wilmassa.

Wilmaan saat omat tunnukset lukukauden alussa opintotoimistosta.

https://ahlman.starsoft.fi/

Opiskelijatoiminta

Ahlmanin oppilaskunta on opiskelijoiden foorumi, joka kokoaa eri alojemme opiskelijat yhteisen tekemisen äärelle mm. retkien, teemapäivien ja kulttuuritoiminnan muodoissa. Se toimii myös tärkeänä opiskelijoiden ”äänitorvena” Ahlmanin kehittämistyössä.
Oppilaskunta järjestäytyy elokuussa, jolloin valitaan oppilaskunnan hallituksen edustajat (yksi edustaja ja varajäsen/opiskeluryhmä) hoitamaan oppilaskunnan asioita koko lukuvuodeksi.

Tule mukaan toimintaan – ja teet matkastasi Ahlmanilla vielä ikimuistoisemman !