innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Opinto-ohjaus ja neuvontapalvelut

 

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistossa opinto-ohjaukseen osallistuvat kaikki oppilaitoksen opettajat sekä muut ohjauksesta vastaavat henkilöt. Yhteinen tavoitteemme on opintojen sujuva eteneminen ja valmistuminen määräajassa. Opintojen ohjausta toteutetaan sekä ryhmissä, että henkilökohtaisena ohjauksena.

Ota yhteyttä ohjaajiin ja kysy lisää

Opinto-ohjaaja tukee, palvelee ja ohjaa opiskelun suunnittelussa, opiskelutaitojen kehittämisessä, osaamisen tunnistamiseen/tunnustamiseen liittyvissä asioissa (yhteiset- ja vapaasti valittavat tutkinnon osat) sekä ammatillisessa suuntautumisessa. Opinto-ohjaaja auttaa myös urasuunnittelussa eli jatko-opiskelun tai työelämään sijoittumisen suunnittelussa.

Ryhmänohjaaja toimii lähiohjaajana ja perehdyttää opiskelijaryhmän oppilaitoksen käytänteisiin. Ryhmänohjaaja tiedottaa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä alaikäisten opiskelijoiden vanhempiin/huoltajiin esimerkiksi poissaolojen tai hylättyjen arvosanojen vuoksi.

Kuraattorin työn tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen. Kuraattorin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti opiskeluun liittyvistä asioista, henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista, ihmissuhdeasioista tai mistä tahansa mieltä askarruttavista asioista. Kuraattori auttaa myös HOJKS-asioissa.

Kuraattori Mira Kumpula, puh. 040 868 7566.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada aina tarvittaessa henkilökohtaista opinto-ohjausta ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta ja kuraattorilta.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on koko Ahlmanin yhteisön työtä kaikkien opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi.  Opiskeluhuoltoon kuuluvat turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö,  esteettömyys, oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyö.

Opiskeluhuollon palveluja ovat myös terveydenhoitajan ja lääkärin sekä kuraattorin asiakastyö. Opiskeluhuoltoryhmän ensisijainen tehtävä on opiskelijan hyvinvoinnin ylläpitäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Opiskeluhuollolla toteutetaan myös koulutuksellista tasa-arvoa.

Opiskeluhuoltosuunnitelma
Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma
Päihteettömyyssuunnitelma
Kriisitilanteiden toimintamalli
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Monialainen asiantuntijaryhmä

Jos opiskelijalla on sellaisia hankaluuksia opiskelussa tai elämässä, joihin tarvitaan yksilöllistä apua, opiskelun tukemiseksi kootaan tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä. Asiantuntijoita voidaan nimetä vain opiskelijan tai huoltajan suostumuksella. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää ryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään. Ryhmässä käsitellään opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyviä asioita yhdessä ja pohditaan keinoja, joilla opinnoissa etenemistä, oppimista ja elämänhallintaa voidaan tukea. Ryhmällä on käytettävissään myös koulun ulkopuolisia tukimuotoja.

Opintotoimisto

Opintotoimisto auttaa erilaisissa opis­keluun liittyvissä käytännön asioissa. Opintotoimistosta saa tarvittaessa opiskelutodistuksen, leimalla varustetun opintosuoritusotteen sekä neuvoja opinto- ja koulumatkatukiasioissa. Kelan myöntämiin tukiin saa henkilökohtaisempaa neuvontaa Kelan paikallistoimistoista sekä osoitteesta www.kela.fi.

 Ota yhteyttä ja kysy lisää:

OPO_02.jpg

ARPONEN LEILA

opinto-ohjaaja - erityisopetuksen koordinointi
p. 043 824 0534 / Tampere
 OPO_03.jpg

TOIVETTULA TAINA

opinto-ohjaaja - erityisopetuksen koordinointi
p. 043 824 0531 / Tampere
 OPO_eikuvaa.jpg

REKOLA HILKKA

opinto-ohjaaja 
p. 040 8609 185 / Orivesi, Tampere
 OPO_eikuvaa.jpg

RAPI SARI

opintosihteeri 
p. 043 8240 530 / Tampere
 

KOHTALA JANNA

opintoneuvoja
p. 050 995 0092 / Tampere