innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Opinto-ohjaus ja -palvelut

 

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistossa opinto-ohjaukseen osallistuvat kaikki oppilaitoksen opettajat sekä muut ohjauksesta vastaavat henkilöt. Yhteinen tavoitteemme on opintojen sujuva eteneminen ja valmistuminen määräajassa. Opintojen ohjausta toteutetaan sekä ryhmissä, että henkilökohtaisena ohjauksena.

Ota yhteyttä ohjaajiin ja kysy lisää

Vastuuvalmentaja seuraa aktiivisesti opiskelijan opintojen etenemistä, kannustaa opiskelijaa omien tavoitteiden asettamisessa ja unelmien löytämisessä. HOKS-keskustelussa (vähintään 1 x lukukausi) vastuuvalmentajan kanssa opiskelija laatii ja päivittää Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n. Vastuuvalmentajan kanssa suunnitellaan opiskelijan yksilöllistä opintopolkua ja ammatillisesta suuntautumisesta.

Opinto-ohjaaja vastaa oppilaitoksessa yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutumisesta ja auttaa opiskelijaa jatko-opintojen suunnittelussa. Erityisopinto-ohjaaja tukee opiskelijaa oppimisessa ja elämänhallinnassa, auttaa vastuuvalmentajaa ja opiskelijaa mahdollisen HOJKS:n laatimisessa sekä opiskelijan yksilöllisen opintopolun rakentamisessa

Kuraattorin työn tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen. Kuraattorin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti opiskeluun liittyvistä asioista, henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista, ihmissuhdeasioista tai mistä tahansa mieltä askarruttavista asioista. Kuraattori auttaa myös HOJKS-asioissa.

Kuraattori Hanna Hakala, puh. 040 828 1477.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada aina tarvittaessa henkilökohtaista opinto-ohjausta vastuuvalmentajalta, opinto-ohjaajalta ja kuraattorilta.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on koko Ahlmanin yhteisön työtä kaikkien opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi.  Opiskeluhuoltoon kuuluvat turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö,  esteettömyys, oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyö.

Opiskeluhuollon palveluja ovat myös terveydenhoitajan ja lääkärin sekä kuraattorin asiakastyö. Opiskeluhuoltoryhmän ensisijainen tehtävä on opiskelijan hyvinvoinnin ylläpitäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Opiskeluhuollolla toteutetaan myös koulutuksellista tasa-arvoa.

Opiskeluhuoltosuunnitelma
Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma
Päihteettömyyssuunnitelma
Kriisitilanteiden toimintamalli
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Monialainen asiantuntijaryhmä

Jos opiskelijalla on sellaisia hankaluuksia opiskelussa tai elämässä, joihin tarvitaan yksilöllistä apua, opiskelun tukemiseksi kootaan tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä. Asiantuntijoita voidaan nimetä vain opiskelijan tai huoltajan suostumuksella. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää ryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään. Ryhmässä käsitellään opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyviä asioita yhdessä ja pohditaan keinoja, joilla opinnoissa etenemistä, oppimista ja elämänhallintaa voidaan tukea. Ryhmällä on käytettävissään myös koulun ulkopuolisia tukimuotoja.

Opintotoimisto

Opintotoimisto auttaa erilaisissa opis­keluun liittyvissä käytännön asioissa. Opintotoimistosta saa tarvittaessa opiskelutodistuksen, leimalla varustetun opintosuoritusotteen sekä neuvoja opinto- ja koulumatkatukiasioissa. Kelan myöntämiin tukiin saa henkilökohtaisempaa neuvontaa Kelan paikallistoimistoista sekä osoitteesta www.kela.fi.

 Ota yhteyttä ja kysy lisää:

 OPO_eikuvaa.jpg

ARPONEN LEILA

opinto-ohjaaja
p. 043 824 0534
 

KORHONEN PÄIVI

erityisopinto-ohjaaja 
p. 040 860 9185