innerftlogo
 • twitter
 • facebook
 • LinkedIn
 • youtube

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen osaamisala

 • Yhteishaku 20.2. – 13.3.2018
 • Koulutusaika 13.8.2018 - 18.6.2020
 • HAKU SUORAAN OPPILAITOKSEEN 20.2. – 13.3.2018
 • Koulutus alkaa 13.8.2018

matkailupalvelutuottaja_yo.jpg

Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailualan perustutkinnon suorittanut matkailupalvelujen tuottaja voi toimia sekä kotimaassa, että ulkomailla. Matkailupalvelujen tuottaja on perehtynyt kansainväliseen matkailuelinkeinoon ja sen rakenteeseen laajasti ja monipuolisesti. Matkailualan yritykset ja toimintaympäristöt ovat kansainvälisiä ja edellyttävät matkailualan ammattilaisilta monipuolista kielitaitoa. Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy ja toteuttaa ohjelma- ja oheispalveluja sekä muita asiakkaan hyvinvointiin liittyviä palveluja.

Matkailualan perustutkinnon suorittanut toimii yhteiskuntavastuullisesti, myynti- ja markkinointihenkisesti sekä asiakaslähtöisesti kaikissa matkailijan palveluketjun vaiheissa. Hänellä on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä eri kulttuurien tuntemus. Matkailualan ammattilainen toimii hyvien käytöstapojen mukaisesti, ja hänellä on myönteinen asenne sekä työhön että asiakkaisiin.

Matkailualan perustutkinnon suorittanut työskentelee kestävän toimintatavan mukaisesti, toimii työssään luotettavasti sekä noudattaa matkailualan säädöksiä ja turvallisuusmääräyksiä. Matkailun perustutkinnon suorittanut pyrkii kehittämään omaa työtään ja työskentelyään alan toimijoiden kanssa.

Katso: Näin haet opiskelemaan Ahlmanille.

MILLAISEEN PAIKKAAN TÖIHIN OPINTOJEN JÄLKEEN?

Työpaikkana voi olla esimerkiksi:

 • Matkailukeskus 
 • Ohjelma- tai oheispalveluyritys 
 • Hotelli
 • Kylpylä
 • Maatilamatkailuyritys
 • Muu vastaava paikka, jossa asiakkaille tarjotaan ja tuotetaan suoraan tai välillisesti ohjelma- ja oheispalveluja, kuten elämys- ja seikkailuretkiä

Katso: Näin haet opiskelemaan Ahlmanille.

Ammatilliset tutkinnon osat

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT

 • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp
 • Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp

VALINNAISET TUTKINNON OSAT

Opiskelija valitsee yksilöllisen opintopolun mukaan valinnaiset tutkinnon osat

 • Majoituspalvelut 15 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 15 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen 20 osp
 • Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 15 osp
 • Opastuspalvelut 20 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Tapahtumien järjestäminen 15 osp

Koulutusinfo

Perustutkinto matkailuala

Matkapalvelujen tuottaja

Tampere

opiskelija_matkailupalvelut.jpg

#ahlmanmatkailu