innerftlogo
 • twitter
 • facebook
 • LinkedIn
 • youtube

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luontoalan osaamisala

 • HAKU 12.9.-30.11.2017
 • Koulutusaika 10.1.2018-20.12.2019

Luonto-ohjaaja

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja toimii erilaisissa luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä pääasiassa matkailu-, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen alalla. Hänellä on hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä ja taidot luonnossa liikkumiseen. Hän on perehtynyt kotiseutunsa luontoon ja sitä kestävällä tavalla hyödyntävään kulttuuriin ja perinteeseen. Hän osaa käyttää ammattimaisesti tarvitsemiaan työkaluja ja – välineitä ohjelmapalveluiden ja erilaisten luonnossa toteutettavien toimintojen järjestelyissä. Hän tuo luontevasti esille omaa osaamistaan ja kertoo ja esittää elävästi tarinoita luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän toimii työryhmän jäsenenä isojenkin asiakasryhmien kanssa toimittaessa, auttaen heitä kokemaan uusia elämyksiä suomalaisessa luonnossa. Luonto-ohjaaja osaa kohdata erilaisista kulttuureista tulevia asiakkaita ja tulee toimeen vieraalla kielellä. Hän on palvelutilanteessa asiakaslähtöinen asettaen kuitenkin turvallisuuden etusijalle.

Tutkinnon suorittanut ymmärtää roolinsa työnantajansa edustajana palvelutilanteissa, tuntee työelämän pelisäännöt; oikeutensa ja velvollisuutensa. Hän tuntee yritystoimintaa niin, että pystyy toimimaan yritteliäästi, kustannustietoisesti ja yhteistyökykyisesti. Hänellä on kokonaiskuva alansa markkinoinnista, palveluketjusta ja sen eri toimijoiden rooleista asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä. 

Katso: Näin haet opiskelemaan Ahlmanille.

 

MILLAISEEN PAIKKAAN TÖIHIN OPINTOJEN JÄLKEEN?

Tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet toimia erilaisten ohjelma- virkistys- ja ulkoilupalveluyritysten ammattityöntekijöinä tai yrittäjinä. Valintojensa mukaisesti hän pystyy toimimaan luontoalan eri ammateissa luonto-ohjaajana:

 • Kaupungeilla
 • Maatilamatkailuyrityksessä
 • Opastuskeskuksessa
 • Leirikoulussa
 • Ohjelma- tai hyvinvointipalveluja tarjoavassa yrityksessä
 • Yrittäjänä

Ammatillisen tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Luonnossa ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Luontopalveluissa toimiminen
 • Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
 • Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
 • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
 • Luonnosta voimaantuminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista
 

Koulutusinfo

Perustutkinto luonto- ja ympäristöala

Luonto-ohjaaja

Tampere

#ahlmanluonto