innerftlogo
  • twitter
  • facebook
  • LinkedIn
  • youtube

Kuvataidelinja

  • Jatkuva haku
  • Koulutusaika 7.8.2017 - 18.5.2018

kansanopisto_kuvataide.jpg

Kuvataidelinja

Haluatko kuvataitelijaksi, graafiseksi suunnittelijaksi, kuvataidekasvattajaksi, arkkitehdiksi, 3d-animaattoriksi tai muuten vain kehittyä kuvantekijänä? Tule opiskelemaan kansanopiston yksivuotiselle kuvataidelinjalle Oriveden Opistoon!

Kuvataidelinjan sisällöt ovat moninaiset: perinteisiä öljy- ja temperamaalaustekniikoita, taidehistoriaa, nykymaalausta ja -taidetta, kuvanveistoa, valokuva- ja videotaidetta sekä performanssia ja digitaalista kulttuuria. Voit rakentaa kursseista itsellesi sopivan kokonaisuuden ja saada yksilöllistä ohjausta kuvatekemiseesi. Vuoden aikana voit yhtä hyvin syventää harrastusosaamista kuin valmistautua jatko-opintoihin.

Kohderyhmä
Kuvataidelinjan tehtävä on tarjota monipuolista ja korkeatasoista kuvataiteen opetusta, niin taitelijaksi, graafiseksi suunnittelijaksi, arkkitehdiksi kuin kuvataideopettajaksikin haluavalle tai vain yksinkertaisesti kuvan tekemisestä kiinnostuneille.

Kuvaus
Kuvataidelinjalla voit keskittyä omaan taiteelliseen työhösi ja/tai valmentautua taidekoulujen pääsykokeisiin. Annamme tueksesi laadukkaan opetuksen, hyvät työtilat ja yksilöllisen ohjauksen. Opiskelijanamme pääset kokeilemaan eri taiteenlajeja ja – tekniikoita ja näin löydät itsellesi sopivat välineet ja työtavat. Opettajilta saat rakentavaa palautetta työskentelysi tueksi. Opisto tarjoaa yleisimmät maalaus- ja piirustustarvikkeet sekä tilan ympärivuorokautiseen työskentelyyn.

Opiskelu meillä on joustavaa ja henkilökohtaisia pyrkimyksiäsi tukevaa. Kuvataidelinjan tavoitteena on tekijän persoonan vahvistaminen. Opetus antaa myös tiedollisia ja käsitteellisiä valmiuksia ymmärtää entistä paremmin taiteeksi kutsuttua ilmiötä, mistä on apua esim. haettaessa jatkokoulutuksiin.

Ensimmäisessä opintokokonaisuudessa keskitytään havaintokyvyn sekä käden ja silmän yhteistoiminnan kehittämiseen. Asetelma-, maisema- ja elävän mallinpiirustustehtävät ovat edelleen pohja, jolta opetus lähtee.

Toisen suuren kokonaisuuden muodostavat erilaiset maalauskurssit, joissa tulee tutuksi eri maalausmateriaalit ja -tyylit. Maalaaminen jatkuu läpi koko vuoden. Maalaustekniikoina käydään läpi mm. akvarelli-, guassi-, öljy-, tempera- ja akryylimaalaus. Lisäksi värioppi, elävän mallin maalaus ja muotokuvakurssi kuuluvat ohjelmaan.

Kolmas opintokokonaisuus käsittää kuvanveiston ja muun kolmiulotteisen taiteen tekemisen. Elävän mallin muovailu ja veistäminen on yhdistetty havaintoharjoituksien jaksoon. Muita kuvanveiston kursseja ovat oppilaiden kiinnostuksen mukaan mm. puu-, savi- ja esinekuvanveisto.

Neljäs kokonaisuus keskittyy nykytaiteeseen ja ns. uusiin taiteenlajeihin. Tähän kuuluvat valokuvauksen ja videokuvaamisen sekä videoleikkaamisen kurssit, joilla opitaan perusta itsenäiseen kamera- ja videotyöskentelyyn. Lisäksi järjestämme graafisen suunnittelun, installaatio- ja ympäristötaide- ja performanssikurssit, joissa käytännön tekemisen kautta lähestytään nykytaiteelle tyypillisiä kysymyksiä.

Viides opintokokonaisuus keskittyy taidehistoriaan, kuvalliseen kulttuuriin, estetiikkaan sekä opinto-ohjaukseen, jossa kerrotaan erilaisista jatkokoulutus mahdollisuuksista.

Opiskelu on kokopäiväistä. Lukuvuotemme rakentuu 1-3 viikon kursseista. Näiden kokonaisuuksien lisäksi opetussuunnitelmaan jätetään aina tilaa opiskelijoiden erilaisille tarpeille ja toiveille.

Kansanopiston vuoden kestävien opintolinjojen suorittamisesta saa 6 lisäpistettä hakiessasi yhteishaussa toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon.

Opettajat
Vastuukouluttajana Sampsa Virkajärvi, puh. 050 3833 959, sp. etunimi.sukunimi@ahlman.fi.
Kuvataideopettaja Anne Lehtelä.
Vakituisten opettajien lisäksi joukko vaihtuvia ammattitaiteilijoita toimii vierailevina opettajina pitäen näin huolta riittävän monipuolisesta ja tasokkaasta opetuksesta.

Lisätietoja hakeutumisesta
Hakulomakkeeseen liitetään viimeisin koulutodistus sekä sähköisessä muodossa oleva näytetyö.
Kuvataideinjalle valitaan pääasiallisesti vain 18 vuotta täyttäneitä.

Maksut

  • opetus + lounas 95 €/vko
  • opetus + ruuat (2 hh) 125 €/vko
  • opetus + ruuat (1 hh) 150 €/vko
  • materiaalimaksu 345 €/lukuvuosi


Lukuvuonna 2017-18 on yhteensä 36 opintoviikkoa.

Opiskelu oikeuttaa opintotukeen, kun opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa.
Asuntolassa asuva opiskelija voi hakea asumislisää.

Tutustu myös entisten kuvataidelinjalaisten mietteisiin aiheesta tässä YouTube-videossa.

Kansanopiston lukuvuosi, lomat, opiskelukustannukset ja opintotuki 2017 - 2018

Lukuvuosi

Oriveden opistoyksikön opintolinjojen syyslukukausi alkaa 7.8.2017 ja päättyy 15.12.2017.
Kevätlukukausi alkaa 8.1.2018 ja päättyy 18.5.2018.
Syyslukukausi on 18 viikkoa ja kevätlukukausi on 18 viikkoa, yhteensä 36 viikkoa.

Lomat

Syysloma 16. - 22.10.2017
Joululoma 16.12.2017 - 7.1.2018
Talviloma 26.2. - 4.3.2018

Hakuajat

Jatkuva haku.

Haku linjakohtaisesti netissä olevalla hakulomakkeella.

Opiskelukustannukset

Keskimääräiset opiskelukustannukset linjoilla asumistason mukaan:

Opetus + lounas:
90-95€

Opetus + ruoka + majoitus/vko*
majoitus 2hh - 125€
majoitus 1hh - 150€

* Viikkomaksu sisältää opetuksen, majoituksen sekä ruokailut maanantaista perjantaihin.

Majoitus

Huoneen voi varata maanantaista sunnuntaihin lisämaksusta.

Yhden hengen huoneet varataan varausjärjestyksessä.

Ruokailut

Aamiainen, lounas ja päivällinen (maanantaina ei tarjoilla aamiaista ja perjantaina ei
päivällistä).

Materiaali-, instrumentti- ja tulostemaksut

Mahdolliset maksut ilmoitetaan kunkin opintolinjan esittelytekstissä

Opintotuki

Kansanopistossa opiskeleva on oikeutettu saamaan valtion opintotukea. Vähintään 2 kuukauden päätoiminen opiskelu oikeuttaa valtion opintotukeen. Myös 8 viikon mittainen monimuoto-opiskelu oikeuttaa opintotukeen (laajuusvaatimuksena 3 opintoviikkoa/kk). Opintotukea voi hakea heti opiskelupaikan varmistumisen jälkeen. Kansanopiston asuntolassa asuva voi hakea myös asumislisää.

Kela suosittelee sähköistä asiointipalvelua. Täytä opintotukihakemus osoitteessa:

http://www.kela.fi/opintotuki_nain-haet

Tarkemmat tiedot opintotuen myöntämisperusteista saat osoitteesta www.kela.fi

Yhteystiedot

Oriveden Opisto
Koulutie 5 

35300 Orivesi

vaihde 03 3399 2500
sp. orivedenopisto@ahlman.fi

Hae 

koulutukseen

Koulutusinfo

Kuvataidelinja

Oriveden Opisto

Pääsyvaatimus
18 vuoden ikä

opiskelija_kuvataide.jpg