innerftlogo
  • twitter
  • facebook
  • LinkedIn
  • youtube

Kirjoittamisen laaja peruskurssi (avoin yliopisto)

  • Ilmoittautuminen 15.1.2018 mennessä
  • Koulutus alkaa 1.2.2018

Kuvaus
Koulutuksen laajuus on 18 opintoviikkoa. Kurssilla suoritetaan kirjoittamisen perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoina (30 op).
Lisäksi kaikilla monimuoto- ja verkkokurssilaisilla on oikeus osallistua (ilman lisämaksua) valtakunnallisen kulttuuritapahtuman Huumorin & Satiirin Symposiumin ohjelmaan 16. - 18.3.2018 (täysihoidon voi  ostaa edullisesti opistolta)

Kurssiin voi hakea toisen asteen opintotukea, koska sen laajuus on väh. 3 ov / kk.

Kohderyhmä
Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi niille, jotka tarvitsevat työssään luovan kirjoittamisen taitoa. Myös niille, jotka aikovat ammattikirjoittajiksi tai jotka etsivät sopivaa luovaa sivuainetta korkea-asteen tai muuhun tutkintoonsa.

Tavoite avoimen yliopiston mukaan
Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tutustuu kirjoittamisprosessiinsa ja sen reflektointiin.
Opintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään lajirajat ylittäviin kirjoittamisen kysymyksiin ja hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja kirjoittamisen prosessin hallintaa.

Sisältö
KIRJOITTAMISEN PERUSOPINNOT 30 op

Kaikille yhteiset opintojaksot (10 op):
KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op
KIKP2011 Kirjoittaja lukijana 5 op

Kirjoittajan materiaalit ja tiedonhankinta (5 op)
Valitse toinen seuraavista:
KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op tai
KIKP2013 Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op

Lajit (10 op)
Perusopinnoissa valitaan kaksi seuraavista:
KIKV1002 Proosa 5 op
KIKV1003 Draama 5 op
KIKV1004 Runous 5 op
KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

Prosessi (5 op)
Valitse toinen seuraavista:
KIKP218 Tekstikokoelma 5 op
KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op

Kaikkien monimuotokurssiemme opiskelijoilla on oikeus osallistua myös valtakunnalliseen seminaariin (15 t) Orivedellä: Huumorin & Satiirin Symposiumiin Oriveden Nauru -kevätkarnevaalissa 17. - 19.3.2017. (Luento-ohjelmaan osallisumisesta ei peritä eri maksua.

Opettaja
Vastuukouluttajana on fil. lis. Reijo Virtanen.
Muut opettajat ovat Oriveden Opiston kokeneita tuntiopettajia.

Aika 1.2. - 31.7.2018

Paikka
Avoimen yliopiston opintojen avausjakso 2. - 3.2.2018 sekä Huumorin & Satiirin Symposium 16. - 18.3.2018 Oriveden Opistolla, os. Koulutie 5, Orivesi (keskusta). Muut opinnot verkko-oppimisympäristössä internetissä.

Hinta
1.200 € (sis. lähiopetuksen, verkko-opetuksen sekä avoimen yliopiston perimän maksun).
Lähiopetusviikonlopun majoituspaketin hinta on 40 € (2 hh). 1 hh:ssa 90 €.

Ilmoittautuminen 15.1.2018 mennessä.

Lisätietoja
orivedenopisto@ahlman.fi
Vaihde (03) 3399 2500

Peruutusehdot
Kurssi-ilmoittautumisen peruminen on mahdollista 2 viikkoa ennen kurssin alkua. Myöhemmistä peruutuksista peritään puolet kurssimaksusta.

Koulutusinfo

Kirjoittamisen laaja peruskurssi (avoin yliopisto)

Verkko-opiskelu, lähiopetus Oriveden Opisto