innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

KEKE_Sertifikaatti_logo.jpg

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi.

Ahlmanin koulun Säätiö sai 14.12.2011 OKKA-säätiön myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin nro. 35. Kestävän kehityksen sertifikaatin uusimisauditointi sekä laajentaminen ammatilliseen aikuiskoulutukseen pidettiin 12.11.2014. Auditointipäivänä varmistettiin monipuolisesti, että kestävän kehityksen sertifikaatti on mahdollista jatkaa seuraavalle kolmelle vuodelle ja sertifikaatti myönnettiin 10.12.2014. Sertifiointi perustuu Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen sisältymistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Sertifikaatin hakeminen edellyttää oppilaitoksen itsearviointia sekä ulkoista auditointia oppilaitoksessa. Sertifikaatti haetaan uudelleen kolmen vuoden välein.

Auditoinnin palautteessa kerrotaan Ahlmanin kestävästä kehityksen arjesta seuraavaa: Oppilaitoksen koulutus- ja toimitiloja on pitkäjänteisesti nykyaikaistettu remontoimalla ja rakentamalla uutta. Sekä uusissa että historiallisissa tiloissa kestävän kehityksen mukaisia oppimisympäristöjä on kehitetty edelleen; Ryhmätyötilat sekä muunneltavat luokat ovat saaneet tilaa rakennuksissa.

Myös ulkotiloja on kehitetty jatkuvasti. Viimeisimpänä, Pirkanmaan perinnepihan ja sen ulkoluokan rakentamisella, otettiin ulko-opetusmahdollisuus käyttöön. Tilassa on myös mahdollista järjestää yleisötilaisuuksia, joilla entisestään vahvistetaan koulun yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa. Nämä kehittämistoimet näkyvät sekä kestävän kehityksen teemojen että opetuksen toteutuksessa ja kestävän kehityksen eri osa-alueilla, kuten sosiaalisella, ekologisella, taloudellisella sekä kulttuurisella puolella.
Ahlmanin 110- vuotis juhlien yhteydessä, vuonna 2014, panostettiin kulttuuriseen kestävyyteen oikein urakalla. Pienen museon perustaminen ja lukuisat juhlatilaisuudet toivat kaikkien tietoisuuteen upeaa koulun historiaa. Nämä asiat myös vahvistivat yhteenkuuluvuutta ja mainetta ulospäin.

Panostaminen yrittäjyyteen kasvattamiseen tuo myös lisää kestävyyden saralla oppilaitokselle. Oppilaitoksen ravintolat ovat mukana portaat luomuun – ohjelmassa ja mm. opiskelijaravintola Kapustassa käytetään neljää merkittävää luomutuotetta vähintään kaksi kertaa viikossa. Oman tilan ja lähituottajien tuotteiden käyttäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on jälleen hieno askel eteenpäin.