innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Hakijalle

HAKIJALLE.jpg

Tervetuloa opiskelemaan Ahlmanille!

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto kouluttaa huipputyyppejä ja tarjoaa koulutusta käytännön tekijöille. Omatoimisuus, vuorovaikutus- ja tiimitaidot, halu kehittyä ja haastaa itseään, uskallus ja rohkeus kokeilla erilaisia asioita sekä innostunut asenne – nämä ominaisuudet ovat avainasemassa Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistossa opiskeltaessa. Kun tulet opiskelemaan meille, rakentuu oppimismatkasi omien tavoitteidesi mukaisesti. Näin oppiminen on parhaillaan mielekästä, tehokasta ja kaikkia innostavaa. Ahlmanilla opiskeltaessa opiskelija on aktiivinen toimija, opettaja oppimisen vastuuvalmentaja.

Opiskelu

Päiväopiskelu edellyttää, että voit osallistua lähiopetukseen arkisin päiväsaikaan. Hakijana sinun täytyy olla 18 vuotta täyttänyt, mutta yläikärajaa emme tunne. Päiväopiskeluun kuuluu lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, tiimityöskentelyä, projekteja, verkko-opiskelua ja oppimistehtäviä. Lähtökohtana on, että opiskelija tekee noin kahdeksan tunnin työpäiviä, viitenä päivänä viikossa.

Monimuoto-opiskelu

Opiskelu on itsenäistä ja sisältää runsaammin verkko-opiskelua kuin päiväopiskelu. Opinnoissa vuorottelevat lähiopetus ja itsenäinen, oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva opiskelu. Opiskelu sisältää oppimistehtäviä, projekteja ja tiimityöskentelyä. Lähiopetus järjestetään intensiivijaksoina, 2–10 arkipäivänä kuukaudessa, pääosin ma–pe klo 8–16.

Yksilölliset opintopolut

Ahlmanilla ammattiin opiskelevat valmistuvat vauhdilla ja työllistyvät hyvin. Syitä on useita: yksilölliset opintopolut, tasokkaat oppimisympäristöt, pedagogiset vastuuvalmentajat, monipuolinen kurssitarjonta sekä opiskelun saumaton yhdistäminen oppilaitoksessa ja työpaikoilla.

Koulutuksiin haku on jatkuvaa, yksilölliset opintopolut mahdollistavat joustavan aloituksen ja valmistumisen.

Ahlmanin hyvät tyypit viedään käsistä, meille kannattaa hakea!

 Oppimisen kulmakivet

OpinOppimaan.jpg

Opin oppimaan

Opintojen alussa tutustutaan uuteen ryhmään ja pohditaan oppimista eri näkökulmasta 24 h-Opin oppimaan-leirillä. Wilmaan (oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä) rakennettu Taitokirja koostuu kolmesta osa-alueesta. Jokainen opiskelija itsearvioi omaa oppimistaan Taitokirjaan, joka toimii myös oppimisen arvioinnin työkaluna opiskelijan ja opettajan välisissä keskusteluissa.

OpinTekemalla.jpg

Opin tekemällä

Yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen on meille Ahlmanilaisille tärkeää. Koska ammatin oppiminen on kiinteästi sidoksissa työn sisältöön ja toimintaympäristöön, opiskelu tapahtuu Ahlmanilla mahdollisimman paljon työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tekemisen kautta aitojen asiakkaiden parissa. Ahlmanilla opitaan tekemällä Ahlmanin työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, erilaisissa asiakasprojekteissa (oppilaitoksen ja opiskelijatiimin NY-Yrityksen asiakasprojektit) sekä työpaikoilla.

Treenaan.jpg

Treenaan

Treenit on opiskelijaryhmän/-tiimin yhteinen tapaaminen, jossa hyödynnetään dialogia sekä muita menetelmiä ja käytänteitä. Tapaamisessa käydään opiskelijoiden kanssa dialogia tekemisestä, teoriasta ja kaikesta, mikä on ajankohtaista. Treenaus auttaa ryhmän/tiimin jäseniä oppimaan yhdessä. Treeneissä on pyrkimyksenä puhua siitä, mikä kullekin opiskelijalle on tärkeää teemaan liittyen. Halu osallistua keskusteluun syntyy, kun ymmärretään, että kaikella on merkitystä ja opiskelija voi myös itse toimia asiantuntijan roolissa.

Hankintietoa.jpg

Hankin tietoa

Opiskelija hankkii ja reflektoi tutkinnon osaan liittyvää tietoa mm. Lukuohjelman avulla ja osallistumalla Teemaluentoihin. Teemaluennoilla nostetaan esiin teemoittain tutkinnon osiin oleellisesti liittyviä sisältöjä. Oman osaamisen kehittymistä tuetaan Lukuohjelmalla, joka on opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma sellaisten ammatti- ja muiden kirjojen, -lehtien lukemisesta/reflektoinnista, jotka opiskelija kokee merkitykselliseksi oman osaamisen kehittämisen osalta. Lukeminen on oleellista, jotta saadaan keskustelun pohjaksi muun muassa Treeneihin aineistoa, ajatuksia ja tietoa. Kun kaikki lukevat, kaikilla on jotain, jota jakaa toisille.

Oppimisen kulmakivien avulla kehitetään ammatillisten taitojen lisäksi muun muassa opiskelijoiden omatoimisuutta, vuorovaikutustaitoja, uskallusta ja rohkeutta kokeilla erilaisia asioita. Vastuunotto omista opinnoista ja niiden etenemisestä vaatii opiskelijalta sitoutumista ja itsekuria, mutta antaa myös paljon. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista. Työssäoppimisjaksot ulkomailla ovat myös mahdollisia.


 

Opinto-ohjaaja Leila Arponen

 

Syötettä ei voitu noutaa

Tampereen yksikkö

Oriveden opistoyksikkö