innerftlogo
 • twitter
 • facebook
 • LinkedIn
 • youtube

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opastuksen osaamisala

Erä- ja luonto-opas

 • HAKU suoraan oppilaitokseen 20.2. – 18.5.2018
 • Hakijoille järjestetään päivän kestävä valintatilaisuus 6.6.2018
 • Koulutus alkaa 28.8.2018

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan suorittanut erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella ja valmistella opastuksen ja opastaa luonnossa asiakasryhmiä, soveltaa luontotuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta. Hän voi toimia esimerkiksi erilaisten erä- ja luonto-ohjelmien ohjaajana sekä retkien ja vaellusten vetäjänä, sekä toimia yrittäjänä tai yritysten, järjestöjen tai julkisen sektorin palveluksessa.

Tutkinnon suorittaja on pakollisen tutkinnon osan suorittaessaan osoittanut taitonsa vastuullisena oppaana palvella ja ohjata asiakkaita luontoympäristössä kestävällä tavalla toimien ja noudattaen voimassa olevia säädöksiä. Hän on osoittanut osaavansa suunnitella käytännön toimenpiteet ja toteuttaa laadukkaita luontoon ja luonnossa eri tavoilla liikkumiseen perustuvia ohjelmapalveluita tarvittaessa työryhmää ohjaten. Lisäksi hän on osoittanut omaavansa vahvat erä- ja luonnossa liikkumisen taidot sekä niihin perustuvan osaamisensa turvalliseen luonnossa liikkumiseen asiakasryhmien kanssa.

Millaiseen paikkaan töihin tutkinnon suorittamisen jälkeen?

Erä- ja luonto-opas voi toimia asiakaspalvelutehtävissä matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa organisaatioissa toteuttaen pääasiassa luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja.

Työpaikkana voi olla esim.

 • Luonto- ja ohjelmapalveluyritys
 • Toimit itsenäisenä yrittäjänä
 • Monille opastyö on myös toinen ammatti

Katso: Näin haet opiskelemaan Ahlmanille.

Luontoalan ammattitutkinto

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan suorittanut erä- ja luonto-opas

 • osaa toimia erä- ja luontoympäristössä
 • osaa suunnitella ja valmistella opastuksen 
 • osaa opastaa luonnossa asiakasryhmiä
 • osaa soveltaa luontotuntemustaan
 • osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta
 • voi toimia erä- ja luonto-ohjelmien ja retkien ja vaellusten vetäjänä
 • voi toimia yrittäjänä tai yritysten, järjestöjen tai julkisen sektorin palveluksessa

Koulutukseen hakeutujalta edellytetään:

 • luonto- ja ympäristöalan perustutkinto tai esim. työkokemuksella ohjelma- tai hyvinvointipalveluja tarjoavasta yrityksessä hankitut perustiedot ja -taidot 
 • alan harrastuneisuutta, hyvää peruskuntoa sekä jo olemassa olevia valmiuksia ryhmänjohtajana toimimiselle.

HINTA

Koulutuksen hinta on 500 €.

Koulutusinfo

Ammattitutkinto

erä- ja luonto-opas

Tampere

 

Voit tiedustella vapaita paikkoja ympäri vuoden

#ahlmaneräopas