innerftlogo
 • twitter
 • facebook
 • LinkedIn
 • youtube

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opastuksen osaamisala

Erä- ja luonto-opas

 • Aloitusajankohta avoinna

Eräopaskoulutus valmentaa ohjaajaksi ja elämystuottajaksi, jonka työympäristönä on luonto: ”Opiskeluvuosi on mahdollistanut upeita seikkailuja yhdessä asiakkaiden kanssa!”

Tiimioppimisen menetelmillä toteutettava luontoalan ammattitutkinto sisältää hyvässä suhteessa vastuuta ja vapautta. Koulutuksen keskiössä on asiakaspalvelu. Vapaamuotoiset opiskelumenetelmät mahdollistavat oman opintopolun räätälöinnin vaikka suoraan yrittäjäksi.

 

Ryhmässä opiskelu, verkostoituminen sekä Ahlmanin tarjoama tuki yritystoiminnan kehittämiseen opintojen ohella ovat luontoalan kouluttaja Tomi Mandelinin mukaan linjan ehdottomat valttikortit.

Linjan soveltuu luonto- ja erähenkisille ihmisille, joita elämysmatkailu ja luonnon monipuolinen tarjonta kiinnostaa elinkeinona ja työpaikkana.

Opinnoissa liikutaan sekä metsäpoluilla että omilla poluilla. Tiimioppimisen metodit
kannustavat miettimään missä, kenen kanssa ja miten kukin parhaiten oppii.
Oppiminen tapahtuu tiedostamalla omat tavoitteet ja sen, mitä kohti haluaa pyrkiä.
– Luonnossa liikkumisen ohella keskustelut muiden opiskelijoiden, kouluttajien ja asiakkaiden kanssa edesauttavat luonnon ymmärtämistä ja kunnioittamista eräoppaan asiakaspalvelutyön toimintaympäristönä ja mahdollistajana, Mandelin kertoo.

Erä- ja luonto-oppaan työ on asiakaspalvelutyötä ja asiakas on aktiivisesti mukana myös opetuksessa.
– Sovellamme toimintaympäristön, oppaan ja asiakkaan vuorovaikutusta. Opas toimii tulkkina luonnon ja asiakkaan välillä. Tärkeintä on oppia luomaan kullekin asiakkaalle sopiva ja ikimuistoinen luontoelämys ja seikkailu, Mandelin tiivistää.

Tiimioppimisen hyödyntäminen opiskelussa toi erityisopettajan työstä opintovapaalla olevan Pauliina Hakosen opiskelemaan nimenomaan Ahlmanille.
–Sen sijaan, että kouluttaja järjestäisi meille opastus- ja asiakastapahtumia tai retkiä, järjestämme niitä itse asiakkaille, kertoo Pauliina, joka opiskeli talvella kuusi viikkoa Lapissa toimimalla hiihdonopettajana.

Tulevaisuudessa Pauliina haluaa kehittää ulkona oppimisen ja seikkailukasvatuksen työtapoja.
– Lisäksi olen perustamassa yritystä, jossa voin toimia luontohyvinvoinnin ja seikkailukasvatuksen asiantuntijana.

Panu Laurila haluaa vahvista osaamistaan luontoharrastajana ja kartoittaa alan yritysmahdollisuuksia. Ahlmanilla opintoihin on mahdollista yhdistää myös yrittäjävalmennus ja tehdä yhteistyötä muiden luontoalan ryhmien kanssa. Mieleenpainuvin ja opettavaisin kokemus on kevättalvella tehty viikon hiihtovaellus Lapin ennätyksellisissä hangissa.
– Opiskelu on ollut kivaa toimivassa, hyvähenkisessä ja tiiviissä porukassa. Ahlmanin opetusmenetelmät ovat vapaamuotoisia ja opiskelijaa vastuuttavia. Tämä vaatii aktiivisuutta ja oman tekemisen suunnittelua ja hallintaa, kertoo Panu.

– Kun motivaatio on kohdillaan, opintoja pystyy tekemään työn ohessa, opiskelemaan samalla vaikka toistakin alaa ja yhdistelemään kaikkea joustavasti, Pauliina komppaa.

Katso: Näin haet opiskelemaan Ahlmanille.

Luontoalan ammattitutkinto

Katso: Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon suorittanut erä- ja luonto-opas

 • osaa toimia erä- ja luontoympäristössä
 • osaa suunnitella ja valmistella opastuksen ja opastaa asiakasryhmiä luonnossa
 • osaa soveltaa luontotuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta
 • voi toimia erilaisten erä- ja luonto-ohjelmien ohjaajana sekä retkien ja vaellusten vetäjänä
 • voi toimia yrittäjänä tai yritysten, järjestöjen tai julkisen sektorin palveluksessa
 • voi toimia asiakaspalvelutehtävissä matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa organisaatioissa toteuttaen pääasiassa luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja.
 • voi toimia luonto- ja ohjelmapalveluyrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Monille opastyö onkin toinen ammatti.

Koulutukseen hakeutujalta edellytetään:

 • luonto- ja ympäristöalan perustutkinto tai esim. työkokemuksella ohjelma- tai hyvinvointipalveluja tarjoavasta yrityksessä hankitut perustiedot ja -taidot 
 • alan harrastuneisuutta, hyvää peruskuntoa sekä jo olemassa olevia valmiuksia ryhmänjohtajana toimimiselle.

HINTA

Koulutuksen hinta on 500 €.

Koulutusinfo

Ammattitutkinto

Luontoala
Erä- ja luonto-oppaan osaamisala

Tampere

#ahlmaneräopas