innerftlogo
 • twitter
 • facebook
 • LinkedIn
 • youtube

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

 • Haku: hakuaika tarkentuu joulukuussa 2017

Erä- ja luonto-opas

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia esimerkiksi erilaisten erä- ja luonto-ohjelmien ohjaajana sekä retkien ja vaellusten vetäjänä.

Tutkinnon suorittaja on pakollisen tutkinnon osan suorittaessaan osoittanut taitonsa vastuullisena oppaana palvella ja ohjata asiakkaita luontoympäristössä kestävällä tavalla toimien ja noudattaen voimassa olevia säädöksiä. Hän on osoittanut osaavansa suunnitella käytännön toimenpiteet ja toteuttaa laadukkaita luontoon ja luonnossa eri tavoilla liikkumiseen perustuvia ohjelmapalveluita tarvittaessa työryhmää ohjaten. Lisäksi hän on osoittanut omaavansa vahvat erä- ja luonnossa liikkumisen taidot sekä niihin perustuvan osaamisensa turvalliseen luonnossa liikkumiseen asiakasryhmien kanssa.

Millaiseen paikkaan töihin tutkinnon suorittamisen jälkeen?

Erä- ja luonto-opas voi toimia asiakaspalvelutehtävissä matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa organisaatioissa toteuttaen pääasiassa luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja.

Työpaikkana voi olla esim.

 • Luonto- ja ohjelmapalveluyritys
 • Toimit itsenäisenä yrittäjänä
 • Monille opastyö on myös toinen ammatti

Tutkinnon muodostuminen

Pakollinen tutkinnon osa

 • Erä- ja luonto-opastaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 4 osaa

 • Luonnossa liikkumisen opastaminen
 • Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen
 • Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen
 • Luonnontuntemukseen perustuva opastaminen
 • Erä- ja maastoruokapalveluiden järjestäminen
 • Kulttuuriin ja eräperinteeseen perustuva luonto-opastaminen
 • Teemallisten luonto-opaspalveluiden järjestäminen
 • Erityisryhmien opastaminen luonnossa
 • Tutkinnon osa muusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteiden mukaista ammattiosaamistaan.

Koulutukseen hakeutujalta edellytetään:

 • luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
 • tai esim. työkokemuksella ohjelma- tai hyvinvointipalveluja tarjoavasta yrityksessä hankitut perustiedot ja -taidot 
 • alan harrastuneisuutta, hyvää peruskuntoa sekä jo olemassa olevia valmiuksia ryhmänjohtajana toimimiselle.

HINTA

Koulutuksen hinta on 500 €. Lisäksi tutkinnon suorittaja maksaa Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €

Koulutusinfo

Ammattitutkinto erä- ja luonto-opas

#ahlmaneräopas