innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnon suorittaminen pätevöittää ammattiin ja on osoitus osaamisesta

Tutkinnon suorittamalla voi myös päivittää osaamistaan tämän päivän työelämän ja työtehtävien edellyttämälle tasolle. Ammattitutkintoa voi hakeutua suorittamaan jos on alan peruskoulutus tai noin kolme vuotta dokumentoitua työkokemusta alalta. Ammattitutkinnon valmistava koulutus on opiskelijalle maksullista. Lisäksi tutkinnon suorittaja maksaa tutkintomaksun 58 €. 

Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävää ammattitaitoa. Ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutusta tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Mikäli suoraan työelämästä tutkintotilaisuuteen tuleva tutkinnon suorittaja ei ole valmis tutkinnon suorittamiseen, hänet ohjataan hankkimaan riittävä ammattiosaaminen valmistavan koulutuksen kautta. Ammattitutkinto suoritetaan valtakunnallisen näyttötutkinnon perusteiden mukaan aina näyttötutkintona. Tutkinnot suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti työelämän aidoissa tuotanto- ja palvelutilanteissa eli tutkintotilaisuuksissa. Tutkinto suoritetaan yleensä tutkinnon osa kerrallaan. Tutkintosuoritus voi olla tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva suoritus. Ammattitutkinto arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Tutkinnon suorittamisaika vaihtelee koulutuksesi ja työkokemuksesi mukaan.

Opinto-ohjaaja Leila Arponen

Opinto-ohjaaja Mari Lehtinen